På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

En blick in i framtiden med HSB Living Lab

29 juni 2015 Vad är egentligen ett hållbart boende och hur kommer vi dit? Den frågan ska forskningen i HSB Living Lab under ett decennium försöka besvara. Vägen dit går genom samverkan mellan en mängd aktörer och ny teknik i ett samhälle som förändras i allt snabbare takt. Det var några slutsatser under HSBs seminarium I Almedalen “How can a living lab help us create a sustainable future?”

HSB Living Lab i Johanneberg Science Park är en forsningsarena där HSB i med samarbetspartners från det svenska näringslivet utvecklar nya sätt att bygga och forma framtidens boende. Det är ett världsunikt projekt där tekniska och arkitektoniska innovationer ska testas "live" under tio år, det vill säga medan människor lever och bor i husets 29 lägenheter. Frågor som ska besvaras är bl a hur vi ska laga mat, tvätta och skapa en hållbarhet som passar vårt klimat. Utmaningarna handlar om hållbarhet, resurseffektivitet och yteffektivitet.

Spaning in i framtiden

I HSBs välbesökta seminarium i Almedalen "How can a living lab help us create a sustainable future?" deltog Larry Toups, Nasa, Greg Morrison, Chalmers, Maria Brogren, Sveriges Byggindustrier, Kristina Gabrielii, Peab, Mikael Ahlström, Sprout Park och Sanna Edling, HSB Projektpartner för att tillsammans diskutera framtidens bostäder, resurser och energi. Jordens tillgångar är inte outtömliga och det brådskar att hitta lösningar för hållbarhet. Något Larry Toups, utvecklingschef vid Nasa, illustrerade med den klassiska frasen "Houston, we have a problem":

– Nasa har alltid tittat in i framtiden för att leta efter lösningar, och genom HSB Living Lab får vi en unik möjlighet att öka kunskapen om hur människor och teknik kan samverka för att skapa ökad hållbarhet. Och det handlar inte om ett delvis hållbart samhälle, utan hel hållbarhet.

Delningsekonomi ger ändrade vanor

Ny teknik öppnar upp för nya konsumtionsmönster och nya sätt att träffas. Mikael Ahlström, entreprenör inom kommunikation, tog Airbnb som en förebild.

– Vi är på väg in i ett stort skifte mot en delningsekonomi, sharing economy. Kulturella regler och finans- och betalningssystem kommer att förändras. Ett exempel är Airbnb där du kan bo hos någon som har plats, snart kan du ringa på hos någon som lagat extra mycket mat och köpa take-away. Framtiden handlar om lärande och att bygga system som kan hantera konstant förändring.

Erfarenheterna förs ut till andra bostäder

– HSB har en stolt tradition som innovatör i boendesektorn och den förvaltar vi nu bland annat genom HSB Living Lab, sade Sanna Edling, HSB Projektpartner.

–Ett mål med forskningen är att resultaten ska föras ut till både nyproduktion och befintliga bostäder. HSB Living Lab ska inte bli ett enstaka projekt, den stora vinsten är när vi kan föra ut kunskaperna till andra byggnader och samhället i stort.

Under hösten ska HSB Living Lab börja byggas och våren 2016 flyttar 35-40 personer in i de 29 lägenheterna.

Se hela seminariet här.

Läs mer om HSB Living Lab här.


Till nyhetslistan