På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Enklare bygga fler smålägenheter med nya bullerregler

14 april 2015 Regeringen har beslutat om en förordning som innehåller nya riktvärden för utomhusbuller. Ett höjt riktvärde för lägenheter upp till 35 kvadratmeter gör det enklare att bygga små lägenheter.
De nya bullereglerna som träder i kraft 1 juni, kommer att göra det möjligt att bygga fler smålägenheter.

Från den 1 juni höjs riktvärdet för små lägenheter från 55 decibel A (dBA) till 60 dBA vid den exponerade sidan. Detta är en av flera förändringar i regelverket rörande utomhusbuller som regeringen fattat beslutat om.

Regelverket har satt stopp

Syftet med regelförändringarna är att underlätta för bostadsbyggande, framförallt av smålägenheter i storstadsområden där nuvarande regler gjort det svårt att bygga ettor. Små lägenheter byggs ofta med bara ett fönster och vetter fönstret mot en trafikerad väg så har regelverket satt stopp; kravet på en tyst sida i lägenheten har inte kunnat tillgodoses. I stället har större lägenheter byggts.

Bättre möjligheter till förtätning

Förordningen, som träder i kraft den 1 juni, innehåller riktvärden för utomhusbuller från spår-, väg- och flygtrafik vid bostadsbyggnader. Eftersom förordningen knyter an till befintliga bestämmelser i plan- och bygglagen kommer den att gälla för detaljplaneärenden som påbörjats från och med den 2 januari 2015.

– Regeringens besked är välkommet eftersom ett tydligare och mer förutsägbart regelverk rörande buller är nödvändigt för att förbättra möjligheterna till förtätning. Att kunna undanta mindre lägenheter från kravet på tyst sida underlättar byggandet av små lägenheter i stadsmiljö, samtidigt som det för en hälsosam miljö finns behov av att minska bullret från källan, framförallt biltrafiken, säger Magnus Ulaner, Miljö- och hållbarhetschef, HSB Riksförbund.


Till nyhetslistan