På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

Het debatt om social bostadspolitik – och breda lösningar brådskar

18 mars 2015 Bostadsbristen är ett problem med sådana proportioner att alla inser att något måste göras. Och det är bråttom – utan fungerande samhällen är risken stor att sociala problem permanentas. Det är en av slutsatserna efter HSBs bostadspolitiska seminarium på tema Hur skapar vi en ny social bostadspolitik?
HSB-seminarium om social bostadspolitik

Seminariet, som arrangerades i Stockholm av HSB Riksförbund, drog en publik på drygt hundra personer. Bland åhörarna fanns representanter från bl. a. bygg- och fastighetsbranschen, politiska partier, media, IT- och samhällsbyggnad, forskare och studentorganisationer.

Stundtals hettade debatten till i panelen som bestod av Mona Sahlin (S), Ewa Thalén-Finné, (M), Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på KTH, Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke och Anders Lago, förbundsordförande HSB.

– Under mitten av 1900-talet formades en bred social bostadspolitik som vi haft nytta av sedan dess. Men efter miljonprogrammet kom ekonomiska kriser som gjorde att bostadspolitiken avvecklades och det statliga stöd plockades bort. De senaste 20 åren har vi haft en otroligt marknadsinriktad bostadsmarknad. Men vi ser nu att marknaden inte kan lösa bostadsfrågan; unga, unga familjer och nyanlända har mycket svårt att komma in på bostadsmarknaden, sade Anders Lago inledningsvis.

”Egoistiska kommuner”

Hans Lind höll inte med om att felet ligger i marknadsmekanismer:

– Anders Lago har fel. Att det var lättare att få en bostad när miljonprogrammet stod klart, beror på att vi hade förbyggt oss. När utbudet är större än efterfrågan kan inte fastighetsägare ställa en massa krav. Men nu växer bostadsbristen. Det stora problemet nu är att vi har egoistiska kommuner som inte vill bygga, och inte att marknaden inte vill lösa problemet.

Ewa Thalén-Finné efterlyste en översyn av bostadsbidragen och en satsning på att bygga stad i miljonprogrammen.

– Det är utarmade områden utan service som ökar segregationen.

Även Lennart Weiss menade att bostadsbidragen måste höjas, kanske med en hundraprocentig subvention för resurssvaga hushåll:

– Vi måste bygga fungerande samhällen. Det vore billigare att ge hundraprocentiga bostadsbidrag än att bygga modulhus. Då skapas en efterfrågan och vi behöver inte skapa en ny typ av social slum.

Politisk samsyn krävs

I en debattartikel i Aftonbladet föreslår förbundsordförande Anders Lago att en bred kommission tillsätts med uppdrag att ta fram en ny och långsiktig social bostadspolitik. Och trots att det finns skilda åsikter om hur bostadsbristen ska lösas, så var paneldeltagarna ense om att den redan gått för långt och att tiden rinner ut – en utmaning som Mona Sahlin sammanfattade:

– Nu må det bära eller brista, nu krävs en samsyn. Den här mandatperioden är sista chansen för samhällssystemen att på allvar förändra de villkor vi ser. Annars blir det i princip omöjligt att få en social bostadspolitik på plats.

Hela seminariet webbsändes och finns att se på HSBs Bambuser-kanal.


Till nyhetslistan