På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Höga fasta elkostnader hindrar energieffektivisering

28 maj 2015 Höga fasta elavgifter gör att en minskning av elförbrukningen med 25 procent enbart ger en kostnadsminskning med 15 procent för konsumenten. Det framgår av en ny studie av Nils Holgerssongruppen kring lönsamhet vid minskad förbrukning.

Nils Holgersson-rapporten

I Nils Holgersson-studien undersöks hur kostnaderna förändras vid en minskning av el-, fjärrvärme-, vattenförbrukning och sopmängd med 25 procent.

Försämring från 2011

Resultatet visar att höga fasta elkostnader gör att en minskad elförbrukning enbart ger 15 procent lägre kostnader. Det är en tydlig försämring från 2011 då motsvarande minskning av elförbrukningen gav en kostnadsbesparing på 18 procent.

– Vår undersökning visar tydligt att elbolagens prismodeller med höga fasta elavgifter är ett hinder för ökad energieffektivisering, säger Rikard Silverfur, representant för Nils Holgerssongruppen.

Höga fasta kostnader i Falun och Stockholm

I mer än hälften av de undersökta kommunerna är kostnadsbesparingen mindre än 15 procent vid 25 procents lägre elförbrukning. Minst lönsam är energieffektiviseringen i Falun där kostnadsminskningen är mindre än 10 procent.

Även en minskad förbrukning av vatten ger liten utdelning i lägre kostnader. I var fjärde undersökt kommun ger en minskad vattenförbrukning med 25 procent mindre än 15 procent kostnadsbesparing. Minst lönsamt är det att spara på vattnet i Stockholm, där är kostnadsminskningen 13 procent.

– Möjligheten att minska kostnaderna genom att minska sin förbrukning ser mycket olika ut i olika kommuner och beror även på vad man sparar in på. En minskning av vattenförbrukningen och minskad sopmängd ger nästan inget utslag alls på den totala kostnaden, säger Rikard Silverfur.

Kommuner och bolag bör se över prissättningen

Däremot visar Nils Holgerssongruppens studie att 25 procents lägre fjärrvärmeanvändning i princip leder till en lika stor kostnadsminskning.

– Med en prismodell med låga fasta kostnader är det möjligt att skapa goda förutsättningar för minskad förbrukning. Det visar vår undersökning tydligt när det gäller fjärrvärmekostnaderna, som också har stor betydelse för den totala kostnaden. Jag rekommenderar att kommuner och bolag ser över sina prismodeller och på så sätt tar ansvar för att vi tillsammans når Sveriges energi- och klimatmål, säger Rikard Silverfur.

Ladda ner Nils Holgersson-gruppens Energieffektiviseringsrapport 2015.

För mer information om Nils Holgerssongruppen, kontakta:

Rikard Silverfur, representant för Nils Holgerssongruppen: 070-228 71 67
Thomas Folkesson, Ekan-gruppen: 070-556 02 58

Presskontakter:

André Johansson, presschef HSB Riksförbund: 070-549 64 04
Niklas Stavegård, kommunikatör Fastighetsägarna: 072-738 22 27
Anna Wennerstrand, pressansvarig Hyresgästföreningen: 076-798 08 74
Ann-Sofie Olsson, presschef Riksbyggen: 072-701 87 89
Charlotta Lundström, pressansvarig Sabo: 070-721 20 11

Om Nils Holgersson-rapporten

I denna studie från Nils Holgerssongruppen "flyttas" en flerbostadsfastighet på 1 000 kvm till 31 kommuner i landet för att studera kostnadsförändringen när behovet av fjärrvärme, el, VA och hämtning av hushållsavfall minskar med 25 procent.

Urvalet är gjort så att undersökningen speglar förhållandena i större kommuner med en jämn spridning över hela landet och omfattar följande kommuner:
Borås, Eskilstuna, Falun, Gotland, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Luleå, Lund, Malmö, Norrköping, Skellefteå, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Varberg, Västerås, Växjö, Örebro, Örnsköldsvik, Östersund.


Bakom studien står HSB, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. Ekan-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet.

Läs mer om Nils Holgersson-undersökningar här.