På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies
 • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

 • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
 • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

HSB Göteborg satsar på ökad mångfald

20 april 2015 De senaste åren har HSB Göteborg satsat tid och resurser på att bättre spegla mångfalden i samhället i sin organisation. Av de 300 medarbetarna har idag 17 procent utländsk bakgrund, en siffra som om tre år ska vara uppe i 24 procent.

Socialt ansvarstagande är en ledstjärna för HSB Göteborg. Sedan 2010 arbetar man efter ISO 26000-standard som definierar vad socialt ansvar är och hur organisationer och företag kan arbeta för att bidra till en hållbar framtid. Bland annat har HSB Göteborg tagit initiativ till Ansvarsstafetten för att öka fokus på ett ökat samhällsansvar i byggbranschen. ”Stafettpinnen” varje år lämnas över till en ny aktör.

Aktivt arbete med mångfald

Under 2014 var tema för Ansvarsstafetten Stadens mångfald, något som HSB Göteborg arbetar aktivt med sedan många år. I dagsläget har 17 procent av de ca 300 medarbetarna utländsk bakgrund. Den siffran ska upp till 24 procent inom tre år för att motsvara befolkningens sammansättning i Göteborgsregionen som helhet.

Ökad förståelse för andra kulturer

Lars Göran Andersson HSB GöteborgI arbetet med socialt ansvarstagande och ökad mångfald har HSB Göteborg bland annat satsat på utbildningar och föreläsningar för de anställda för att skapa förståelse för hur andra kulturer kan påverka hur människor tänker och agerar. Målsättningen är även att långsiktigt öka andelen bostadsköpare med utländsk bakgrund, speciellt på andrahandsmarknaden som har störst spridningsverkan.

– Mångfald är utveckling, och något annat existerar inte för oss. Detta är också viktiga frågor för våra kunder så det är inget vi gör bara för den goda sakens skull, det är också avgörande för våra framtida affärer, säger HSB Göteborgs vd Lars Göran Andersson.

Fakta om ISO 26000

Samhällsansvar är det ansvar som en organisation tar för sin påverkan på samhället och miljön. Det sker genom ett transparent och etiskt beteende som:

 • Bidrar till hållbar utveckling och ett välmående samhälle
 • Inkluderar förväntningarna från organisationens intressenter
 • Är i linje med gällande lag och internationellt gällande riktlinjer
 • Är integrerat i hela organisationen och dess omvärldsrelationer

ISO 26000 bygger på 7 grundprinciper:

 • Ansvarighet
 • Transparens
 • Etiskt uppträdande
 • Respekt för intressenternas intresse
 • Respekt för rättstatens principer
 • Respekt för internationella uppförandenormer
 • Respekt för de mänskliga rättigheterna

ISO 26000 7 områden är:

 • Verksamhetsstyrning
 • De mänskliga rättigheterna
 • Arbetsförhållanden
 • Miljö
 • Goda verksamhetsmetoder
 • Konsumentfrågor
 • Samhällsengagemang och utveckling

Till nyhetslistan