På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

HSBs miljöchef: Klimatavtalet en framgång – men större steg behövs

18 december 2015 Det är en framgång att alla länder ska ta fram nationella planer för att minska sina koldioxidutsläpp – men det skulle behövas en fossilfri global ekonomi redan 2030. Det anser HSBs miljöchef Magnus Ulaner som på plats följde klimatmötet i Paris.

Vid klimatmötet COP21 i Paris deltog Magnus Ulaner, Miljöchef HSB Riksförbund, som representant för Housing Europe, en europeisk paraply- och lobbyorganisation för Europas kooperativa, allmännyttiga och social housing bostadsorganisationer med omkring 27 miljoner hushåll.

– Jag följde frågor som rör hållbar och klimatsmart stadsutveckling. Det historiska i Parisavtalet är att 195 länder med mycket olika förutsättningar enats om en gemensam struktur för att hantera klimatutmaningen, säger Magnus Ulaner.

Fossila bränslen bör bort till 2030

Enligt avtalet, som skrevs under 12 december, ska ökningen av medeltemperaturen – jämfört med innan industrialismens början – vara "långt under 2°C” till år 2100 och länderna ska göra ansträngningar för att “begränsa temperaturökningen till 1,5°C" och nå en global topp på utsläppen ”så snart som möjligt.”  Magnus Ulaner är kritisk mot formuleringarna som han anser ger utrymme för allt för stora felmarginaler:

– Tyvärr finns ingen logisk överensstämmelse mellan temperaturmålet och det långsiktiga minskningsmålet. Enda chansen att klara 1,5°C är en global ekonomi utan fossila bränslen redan 2030.

Positivt med nationella klimatplaner

Avtalet slår fast att alla länder ska ta fram nationella planer för att minska utsläppen och anpassa sig till klimatförändringen Dessa planer ska sedan stämmas av och sammanfattas för att se hur de stämmer överens med temperaturmålet. Varje land ska öppet redovisa utsläppen och utvecklingsländer ska få finansiellt stöd för minskning av utsläpp och anpassning till förändrat klimat.

–  Att alla länder nu tar fram och gemensamt stämmer av klimatplaner ar ett stort steg framåt. Det finansiella stödet till utvecklingsländerna är mycket viktigt, men de utvecklade länderna behöver göra mer. George Monbiot i The Guardian fångar min ambivalenta känsla till Parisavtalet när han skrev ”I förhållande till vad det kunde ha varit, är det ett mirakel. I jämförelse med vad det borde ha varit, är det en katastrof."

HSB bidrar till Fossilfritt Sverige

HSB antog 2008 ett ambitiöst mål om 50 procent minskning av klimatpåverkan till 2023. Nu ökar HSB ambitionerna ytterligare genom att gå med i initiativet Fossilfritt Sverige för att bidra till ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050. Detta innebär på sikt framåtblickande lösningar inom bland annat fordons- och maskinparken.

– Nu behöver vi alla – företag, myndigheter, städer och individer ­ – öka takten för att få ett samhälle tryggt från klimatkatastrofer och med välstånd på lång sikt, säger Magnus Ulaner.


Till nyhetslistan