På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

HSB på plats vid klimatmötet i Paris

02 december 2015 Hållbarhet i boendet – det är ett prioriterat mål för HSB som tar ansvar för bidra till Sveriges mål att vara klimatneutralt 2050. HSBs miljöchef Magnus Ulaner är på plats som delegat för den europeiska boendeorganisationen Housing Europe.
– Jag hoppas på ett ambitiöst avtal som når så långt som möjligt under 2 graders höjning av medeltemperaturen till 2100, säger Magnus Ulaner.

COP21 i Paris är det 21:a mötet under FN:s klimatkonvention som trädde i kraft 1994. Grunden lades vid konferensen om miljö och utveckling i Rio 1992. Under två veckor i Paris ska delegaterna från närmare 200 länder komma överens för att skapa ett globalt klimatavtal som ska gälla från och med 2020 och då ersätta det nuvarande Kyotoavtalet.

Utsläpp från konsumtion ökar

Sedan Kyotoavtalet undertecknades 2005 har utsläppen av växthusgaser inte minskat – tvärtom – och nu brådskar det:

– Världen måste till 2050 ner mot nära noll koldioxidutsläpp, räknat mot nivån 1990. I Magnus Ulaner, HSBvissa länder, bland annat i Sverige, har en minskning skett sett till inhemska utsläpp, men samtidigt ökar utsläppen från konsumtion. Globalt sett ökar utsläppen, inte minst på grund av Kinas koleldning, säger Magnus Ulaner, miljöchef på HSB Riksförbund, som har ett starkt engagemang för klimatfrågan och är representant för Housing Europe vid klimatmötet

27 miljoner hushåll i Housing Europe

HSB deltar i flera samarbetsorganisationer på internationell basis, bland annat Housing Europe som är en europeisk paraply- och lobbyorganisation för Europas kooperativa, allmännyttiga och social housing bostadsorganisationer. Housing Europe, som företräder omkring 27 miljoner hushåll, har publicerat ett inspel till Pariskonferensen. Även International Cooperative Association, där HSB är medlem, skickade nyligen ett budskap till världens ledare om handling i klimatfrågan.

Magnus Ulaner har förberett sig noga inför klimatmötet och har under hösten varit inbjuden till Miljödepartementet flera gånger.
– Jag har också en löpande dialog med departementet under konferensen. Mitt uppdrag från Housing Europe är att bevaka förhandlingarna och finnas på plats där boendefrågan diskuteras, säger Magnus Ulaner.

Fastighets- och byggsektorn lyfter klimatfrågan

Förutom själva förhandlingarna länderna emellan, kommer fastighets- och byggsektorn ha en egen dag under klimatmötet då näringsliv och politiker möts. Dessutom kommer en mängd olika sidoaktiviteter runt boende och samhällsbyggnad att äga rum. Bland det som ska diskuteras är hur klimatåtgärder i bostadssektorn ska finansieras och hur solelpaneler kan integreras redan när hus byggs.

– Det är viktigt att vara på plats och bevaka och verka som en pådrivande kraft från bostads- och samhällsbyggarsektorn, säger Magnus Ulaner som hoppas på ett nytt klimatavtal som räcker för att nå så långt som möjligt under 2 graders höjning av medeltemperaturen till 2100.

– Då kan vi hålla den globala uppvärmningen under den gräns som vetenskapen anser att vi inte kan passera utan att få klimatförändringar som påverkar hälsa, välstånd och ekonomi.

Naturen måste få ett pris

Allt fler röster höjs för att världens ekonomier ska börja räkna med externaliteter och därmed sätta ett pris på klimatpåverkan och naturens tjänster – miljöförstöring är ännu inget som syns i ländernas och företagens bokslut.

– Negativa miljöeffekter räknas inte, vare sig de sker nu eller i framtiden, in i marknadspriset på exempelvis fossila bränslen och dessa subventioneras dessutom, säger Magnus Ulaner.

Klimatfrågan i fokus för HSB

HSB har ett viktigt ansvar att bidra till Sveriges klimatmål att vara klimatneutralt 2050 eftersom bostadssektorn står för närmare 35 procent av energianvändningen.
HSB-stämman 2015 antog därför ett gemensamt uttalande om att till 2023 minska vår klimatpåverkan med 50 procent, jämfört med år 2008.

Detta gör vi genom att dels främja långsiktig hållbarhet i boendet, dels satsa på forskning genom HSB Living Lab. HSB anser också att regeringen bör bidra till hållbarhet i bostadssektorn genom att:

  • Införa energisparlån för energirenoveringar som fokuserar på de smutsigaste kilowattimmarna och som ger förmånliga lån till den som gör klimatsmarta åtgärder.
  • Tydliggöra klimatpåverkan i byggprocessen. Boverket och Naturvårdsverket bör utveckla modeller för att stimulera till minskad miljö- och klimatbelastning vid byggande av flerbostadshus.
  • Stötta solel – Sverige behöver ett system som ger tydliga ekonomiska incitament att investera i solel i flerbostadshus.
  • Tydligare priser på energi. Det måste bli enklare att förstå när fastigheten använder smutsiga kilowattimmar – energibolagen bör ha en taxesättning med redovisning av klimatpåverkan för att göra det lättare att fasa ut fossila bränslen.

Till nyhetslistan