På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

HSB på plats vid klimatmötet i Paris

02 december 2015 Hållbarhet i boendet – det är ett prioriterat mål för HSB som tar ansvar för bidra till Sveriges mål att vara klimatneutralt 2050. HSBs miljöchef Magnus Ulaner är på plats som delegat för den europeiska boendeorganisationen Housing Europe.
– Jag hoppas på ett ambitiöst avtal som når så långt som möjligt under 2 graders höjning av medeltemperaturen till 2100, säger Magnus Ulaner.

COP21 i Paris är det 21:a mötet under FN:s klimatkonvention som trädde i kraft 1994. Grunden lades vid konferensen om miljö och utveckling i Rio 1992. Under två veckor i Paris ska delegaterna från närmare 200 länder komma överens för att skapa ett globalt klimatavtal som ska gälla från och med 2020 och då ersätta det nuvarande Kyotoavtalet.

Utsläpp från konsumtion ökar

Sedan Kyotoavtalet undertecknades 2005 har utsläppen av växthusgaser inte minskat – tvärtom – och nu brådskar det:

– Världen måste till 2050 ner mot nära noll koldioxidutsläpp, räknat mot nivån 1990. I Magnus Ulaner, HSBvissa länder, bland annat i Sverige, har en minskning skett sett till inhemska utsläpp, men samtidigt ökar utsläppen från konsumtion. Globalt sett ökar utsläppen, inte minst på grund av Kinas koleldning, säger Magnus Ulaner, miljöchef på HSB Riksförbund, som har ett starkt engagemang för klimatfrågan och är representant för Housing Europe vid klimatmötet

27 miljoner hushåll i Housing Europe

HSB deltar i flera samarbetsorganisationer på internationell basis, bland annat Housing Europe som är en europeisk paraply- och lobbyorganisation för Europas kooperativa, allmännyttiga och social housing bostadsorganisationer. Housing Europe, som företräder omkring 27 miljoner hushåll, har publicerat ett inspel till Pariskonferensen. Även International Cooperative Association, där HSB är medlem, skickade nyligen ett budskap till världens ledare om handling i klimatfrågan.

Magnus Ulaner har förberett sig noga inför klimatmötet och har under hösten varit inbjuden till Miljödepartementet flera gånger.
– Jag har också en löpande dialog med departementet under konferensen. Mitt uppdrag från Housing Europe är att bevaka förhandlingarna och finnas på plats där boendefrågan diskuteras, säger Magnus Ulaner.

Fastighets- och byggsektorn lyfter klimatfrågan

Förutom själva förhandlingarna länderna emellan, kommer fastighets- och byggsektorn ha en egen dag under klimatmötet då näringsliv och politiker möts. Dessutom kommer en mängd olika sidoaktiviteter runt boende och samhällsbyggnad att äga rum. Bland det som ska diskuteras är hur klimatåtgärder i bostadssektorn ska finansieras och hur solelpaneler kan integreras redan när hus byggs.

– Det är viktigt att vara på plats och bevaka och verka som en pådrivande kraft från bostads- och samhällsbyggarsektorn, säger Magnus Ulaner som hoppas på ett nytt klimatavtal som räcker för att nå så långt som möjligt under 2 graders höjning av medeltemperaturen till 2100.

– Då kan vi hålla den globala uppvärmningen under den gräns som vetenskapen anser att vi inte kan passera utan att få klimatförändringar som påverkar hälsa, välstånd och ekonomi.

Naturen måste få ett pris

Allt fler röster höjs för att världens ekonomier ska börja räkna med externaliteter och därmed sätta ett pris på klimatpåverkan och naturens tjänster – miljöförstöring är ännu inget som syns i ländernas och företagens bokslut.

– Negativa miljöeffekter räknas inte, vare sig de sker nu eller i framtiden, in i marknadspriset på exempelvis fossila bränslen och dessa subventioneras dessutom, säger Magnus Ulaner.

Klimatfrågan i fokus för HSB

HSB har ett viktigt ansvar att bidra till Sveriges klimatmål att vara klimatneutralt 2050 eftersom bostadssektorn står för närmare 35 procent av energianvändningen.
HSB-stämman 2015 antog därför ett gemensamt uttalande om att till 2023 minska vår klimatpåverkan med 50 procent, jämfört med år 2008.

Detta gör vi genom att dels främja långsiktig hållbarhet i boendet, dels satsa på forskning genom HSB Living Lab. HSB anser också att regeringen bör bidra till hållbarhet i bostadssektorn genom att:

  • Införa energisparlån för energirenoveringar som fokuserar på de smutsigaste kilowattimmarna och som ger förmånliga lån till den som gör klimatsmarta åtgärder.
  • Tydliggöra klimatpåverkan i byggprocessen. Boverket och Naturvårdsverket bör utveckla modeller för att stimulera till minskad miljö- och klimatbelastning vid byggande av flerbostadshus.
  • Stötta solel – Sverige behöver ett system som ger tydliga ekonomiska incitament att investera i solel i flerbostadshus.
  • Tydligare priser på energi. Det måste bli enklare att förstå när fastigheten använder smutsiga kilowattimmar – energibolagen bör ha en taxesättning med redovisning av klimatpåverkan för att göra det lättare att fasa ut fossila bränslen.

Till nyhetslistan