På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

HSBs energiavtal för bostadsrättsföreningar: Heltäckande energikoll spar pengar och miljö

05 maj 2015 Drygt 400 miljoner kronor. Så mycket skulle HSBs omkring 3 900 bostadsrättsföreningar tillsammans kunna spara varje år genom att ansluta sig till HSBs energiavtal.

HSBs energiavtal är en förvaltningstjänst som innebär att bostadsrättsföreningen tecknar ett femårsavtal med besparingsgaranti för bostadsrättsföreningens energikostnader. Genom helhetstänk och systematiskt arbete med hjälp av HSBs energiexperter, ger HSBs energiavtal möjlighet att nå upp till långsiktiga miljö- och besparingsmål.

Helhetsgrepp över energianvändningen

Vad får bostadsrättsföreningar som tecknar HSBs energiavtal?
– De får en energiutredning som uppdateras löpande. Vi jobbar heltäckande och räknar med allt som påverkar energikostnaderna, inte bara enskilda delar, säger Dominique Grubestedt, projektledare Förvaltningsutveckling HSB Riksförbund.
Bostadsrättsföreningar med HSBs energiavtal har kontinuerlig kontakt med HSBs energiexpert som ingår i en nationell energiexpertgrupp med tillgång till HSBs hela kunnande inom energiområdet.

Miljövinst med minskad energiåtgång

Besparingen på drygt 400 miljoner kronor per år är baserad på de minskade kostnader som HSBs energiavtal inneburit för bostadsrättsföreningar som hittills anslutit sig. Dessa föreningar har minskat sina energikostnader med i genomsnitt 107 000 kronor per år. Det innebär att om alla HSBs bostadsrättsföreningar ansluter sig till energiavtalet, skulle omkring 416 miljoner kronor årligen sparas in. Dessutom blir det en stor miljövinst eftersom minskad energianvändning också innebär minskade koldioxidutsläpp.

Besparingsgaranti på tre procent per år

Vad kostar HSBs energiavtal?
– Avgiften baseras på bostadsrättsföreningens storlek och förutsättningar. HSBs energiavtal har en besparingsgaranti på minst tre procent under den femårsperiod som avtalet sträcker sig, men för de flesta föreningar är besparingen högre än så. Därför går det egentligen aldrig att förlora på att teckna vårt energiavtal. Besparingsgarantin gäller under vissa förutsättningar som energiexperten går igenom på ett möte med styrelsen i bostadsrättsföreningen, säger Dominique Grubestedt.

Hur ansluter sig bostadsrättsföreningen till HSBs energiavtal?

Börja med att kontakta den regionala HSB-föreningen. HSBs energiavtal har utvecklats och etableras successivt inom HSB. Därför kan utbudet inom energitjänster variera något i landets olika regioner, men samtliga HSB-föreningar har kostnadsfri rådgivning om vad som kan passa just er bostadsrättsförening.

Här finns HSBs energiexperter

 • Mikael Kilén HSB Göta
 • Mattias Tichy HSB Göteborg
 • Annika Mattsson HSB Malmö
 • Magnus Andersson HSB Mälardalen
 • Håkan Alnebratt HSB Mölndal
 • Erik Johansson HSB Norr
 • Mats Tryselius HSB Norra Storstockholm
 • Charlotte Olson HSB Nordvästra Götaland
 • Per Jönsson HSB Skåne
 • Vahid Jafarpour och Peter Stefani HSB Stockholm
 • Joakim Mårdh HSB Södermanland
 • Ronnie Chressman HSB Södertörn
 • Pär Johansson HSB Umeå
 • Peter Persson HSB Värmland
 • Thomas Eckerud och Andreas Grenestam HSB Östergötland
 • Peter Blomqvist HSB Östra

Till nyhetslistan