På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

Lättare förstå bostadsrättsföreningens årsredovisning med ny handledning

09 mars 2015 Hur läser man en balansräkning? Vad ingår i värdehöjande innehåll? Och vad betyder likviditet och hur vet man att den är god? Dessa och många andra frågor är viktiga att känna till som boende eller blivande medlem i en bostadsrättsförening. HSB har tillsammans med andra organisationer tagit fram en ny handledning som gör det enklare att förstå sig på bostadsrättsföreningens ekonomi.

Våren är här och därmed är det dags för stämma i många bostadsrättsföreningar. I samband med den presenteras bokslutet då du som medlem kan se hur föreningen utvecklas ekonomiskt. Inför boksluten för 2014 har reglerna för bostadsrättsföreningars bokföring ändrats, något som också påverkar bokslut och årsredovisning. Som boende eller blivande köpare kan det vara svårt att veta hur man ska tolka och förstå siffrorna i en bostadsrättsförenings ekonomi.

HSB vill att bostadsrättslagen ses över
HSB har därför tillsammans med FAR (branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare), Bostadsrätterna, Riksbyggen och SBC tagit fram en idéskrift/handledning som dels visar hur en bostadsrättsförenings styrelse kan göra årsredovisningen mera lättläst och funktionell, dels hur du som medlem eller blivande köpare ska läsa den och få grepp över viktiga punkter och nyckeltal. HSB har också tidigare i år tillsammans med Riksbyggen och Bostadsrätterna föreslagit att regeringen ska tillsätta en utredning för en översyn av bostadsrättslagen och de omdebatterade avskrivningsreglerna.

Nya avskrivningsregler kan påverka balansräkningen
Bakgrunden till handledningen ”Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre” är förra årets debatt om hur lång avskrivningstiden får vara i en bostadsrättsförening. Avskrivning är ett sätt att fördela kostnader för en tillgång som ska användas under flera år. Tidigare har bostadsrättsföreningar kunna välja mellan progressiv och linjär avskrivning. Den förra innebär att beloppet som skrivs av är lägre i början och ökar med tiden. Linjär avskrivning innebär att byggnaderna skrivs av med lika stora belopp varje år tills de är helt avskrivna.

Avskrivningar en del av större helhet
Förra våren förbjöds progressiv avskrivning i bostadsrättsföreningar. För de föreningar som tillämpat det, kan det innebära ett redovisningsmässigt underskott i resultaträkningen. Men det behöver inte betyda att bostadsrättsföreningens ekonomi inte är långsiktigt hållbar, eller att avgifterna måste höjas. Det viktiga är att bostadsrättsföreningens styrelse har en samlad bild över det som påverkar ekonomin, exempelvis avsättningar till underhåll, räntor, amorteringar, boendeavgifter och driftkostnader. Helt enkelt att medel som kommer in motsvarar de medel som behöver betalas ut och det med så god framförhållning som möjligt. Avskrivningarna är bara en del av helheten. I HSBs bostadsrättsföreningar finns stadgar som föreskriver att pengar måste sättas av i god tid för underhåll.

Enklare jämföra ekonomiska nyckeltal
I ”Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre” finns ett antal förslag för att göra bostadsrättsföreningarnas ekonomi enklare att begripa för den som inte är så insatt. Bland annat ska man till exempel kunna se föreningens ekonomiska utveckling under flera år tillbaka i tiden genom 16 olika nyckeltal, varav hälften ska redovisas per kvadratmeter bostadsyta. Det handlar bland annat om årlig förändring av underhållsfonden, årlig avskrivning, årsavgifter och hyresintäkter i fastigheten – allt satt i relation till 1 (en) kvadratmeter lägenhetsyta. På så sätt blir det lättare att jämföra olika bostadsrättsföreningars ekonomi, praktiskt inte minst för dig som funderar på att köpa en lägenhet.

Ladda ner ”Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre” här nedan och läs mer om hur bostadsrättsföreningens årsredovisning kan bli mer lättläst och hur du som boende/köpare ska läsa en årsredovisning.

Från och med 2014 ska bostadsrättsföreningar tillämpa linjär avskrivning i sina årsredovisningar. HSB har tagit initiativ för att i samarbete med andra bostadsrättsorganisationer och FAR (Föreningen för Auktoriserade Revisorer) åstadkomma ett nytt regelverk för bostadsrättsföreningar.