På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Lättare förstå bostadsrättsföreningens årsredovisning med ny handledning

09 mars 2015 Hur läser man en balansräkning? Vad ingår i värdehöjande innehåll? Och vad betyder likviditet och hur vet man att den är god? Dessa och många andra frågor är viktiga att känna till som boende eller blivande medlem i en bostadsrättsförening. HSB har tillsammans med andra organisationer tagit fram en ny handledning som gör det enklare att förstå sig på bostadsrättsföreningens ekonomi.

Våren är här och därmed är det dags för stämma i många bostadsrättsföreningar. I samband med den presenteras bokslutet då du som medlem kan se hur föreningen utvecklas ekonomiskt. Inför boksluten för 2014 har reglerna för bostadsrättsföreningars bokföring ändrats, något som också påverkar bokslut och årsredovisning. Som boende eller blivande köpare kan det vara svårt att veta hur man ska tolka och förstå siffrorna i en bostadsrättsförenings ekonomi.

HSB vill att bostadsrättslagen ses över
HSB har därför tillsammans med FAR (branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare), Bostadsrätterna, Riksbyggen och SBC tagit fram en idéskrift/handledning som dels visar hur en bostadsrättsförenings styrelse kan göra årsredovisningen mera lättläst och funktionell, dels hur du som medlem eller blivande köpare ska läsa den och få grepp över viktiga punkter och nyckeltal. HSB har också tidigare i år tillsammans med Riksbyggen och Bostadsrätterna föreslagit att regeringen ska tillsätta en utredning för en översyn av bostadsrättslagen och de omdebatterade avskrivningsreglerna.

Nya avskrivningsregler kan påverka balansräkningen
Bakgrunden till handledningen ”Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre” är förra årets debatt om hur lång avskrivningstiden får vara i en bostadsrättsförening. Avskrivning är ett sätt att fördela kostnader för en tillgång som ska användas under flera år. Tidigare har bostadsrättsföreningar kunna välja mellan progressiv och linjär avskrivning. Den förra innebär att beloppet som skrivs av är lägre i början och ökar med tiden. Linjär avskrivning innebär att byggnaderna skrivs av med lika stora belopp varje år tills de är helt avskrivna.

Avskrivningar en del av större helhet
Förra våren förbjöds progressiv avskrivning i bostadsrättsföreningar. För de föreningar som tillämpat det, kan det innebära ett redovisningsmässigt underskott i resultaträkningen. Men det behöver inte betyda att bostadsrättsföreningens ekonomi inte är långsiktigt hållbar, eller att avgifterna måste höjas. Det viktiga är att bostadsrättsföreningens styrelse har en samlad bild över det som påverkar ekonomin, exempelvis avsättningar till underhåll, räntor, amorteringar, boendeavgifter och driftkostnader. Helt enkelt att medel som kommer in motsvarar de medel som behöver betalas ut och det med så god framförhållning som möjligt. Avskrivningarna är bara en del av helheten. I HSBs bostadsrättsföreningar finns stadgar som föreskriver att pengar måste sättas av i god tid för underhåll.

Enklare jämföra ekonomiska nyckeltal
I ”Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre” finns ett antal förslag för att göra bostadsrättsföreningarnas ekonomi enklare att begripa för den som inte är så insatt. Bland annat ska man till exempel kunna se föreningens ekonomiska utveckling under flera år tillbaka i tiden genom 16 olika nyckeltal, varav hälften ska redovisas per kvadratmeter bostadsyta. Det handlar bland annat om årlig förändring av underhållsfonden, årlig avskrivning, årsavgifter och hyresintäkter i fastigheten – allt satt i relation till 1 (en) kvadratmeter lägenhetsyta. På så sätt blir det lättare att jämföra olika bostadsrättsföreningars ekonomi, praktiskt inte minst för dig som funderar på att köpa en lägenhet.

Ladda ner ”Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre” här nedan och läs mer om hur bostadsrättsföreningens årsredovisning kan bli mer lättläst och hur du som boende/köpare ska läsa en årsredovisning.

Från och med 2014 ska bostadsrättsföreningar tillämpa linjär avskrivning i sina årsredovisningar. HSB har tagit initiativ för att i samarbete med andra bostadsrättsorganisationer och FAR (Föreningen för Auktoriserade Revisorer) åstadkomma ett nytt regelverk för bostadsrättsföreningar.