På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Vi bildar Solelkommissionen för mer solel nu!

10 april 2015 Alla ska kunna producera solel och det oberoende av var man bor, hur fastigheten ägs eller vilken verksamhet som bedrivs där. Det anser HSB, Telge Energi, Solkompaniet och Familjebostäder som nu bildar Solelkommissionen. Målsättningen är att egenproducerad solel till 2030 ska stå för 10 procent av Sveriges elbehov. För att nå dit krävs förändrad lagstiftning med bättre förutsättningar för egen solel.

Dagens lagstiftning styr mot gammeldags energiproduktion och skapar inte förutsättningar för egenproduktion av el – det är anledningen till att HSB, Telge Energi, Solkompaniet och Familjebostäder, som representant för Stockholms allmännyttiga bostadsbolag, nu går samman och bildar Solelkommissionen. Tillsammans har vi under vintern utrett och tagit fram förslag på lösningar som innebär avgörande förbättringar för den som vill producera egen solel.

Lagändring ger sämre villkor för elproducenter

Även regeringen har sett över lagstiftningen och kom nyligen med förslag på ändringar i Lagen om skatt på energi. Förslagen innebär en väldigt låg nivå för hur mycket el en fastighetsägare kan egenproducera innan denne tvingas betala energiskatt. Vidare innebär regelförändringarna att elkunder inte får använda det allmänna elnätet för att flytta egenproducerad el från fastigheter med solceller till fastigheter med sämre förutsättningar för solelproduktion. Båda förslagen innebär till och med försämringar gentemot hur Skatteverket tillämpar dagens lagstiftning.

Gränsen för egenproducerad el bör höjas

– Solelkommissionen anser att gränsen för hur mycket el en fastighetsägare kan egenproducera innan man tvingas betala energiskatt bör höjas och sättas per anläggning. Om gränsen sätts per juridisk person, som i regeringens förslag, innebär det att ett mycket stort antal befintliga tak på flerbostadshus inte kommer att användas av skattemässiga skäl. Dessutom måste det allmänna elnätet självklart få användas även av elkunderna, till exempel för att flytta el, utan att man drabbas av extra skatter, säger Magnus Ulaner, Miljö- och Hållbarhetschef, HSB Riksförbund.

Billigare solceller

Resultaten från de solelprojekt som har genomförts visar att tekniken fungerar enligt förväntan, samtidigt som de senaste årens prisnedgång på solceller har gjort det ekonomiskt möjligt att bygga solceller på befintliga tak utan investeringsstöd. Därför har frågan om hur solelen får användas blivit avgörande för alla fastighetsägare och privatpersoner som vill producera egen solel.

Mer solel i Sverige

Solelkommissionen anser att vi bör tillvarata solens energi och att alla bör ha rätt att producera sin egen solel, oberoende av var man bor, hur fastigheterna ägs eller vilken verksamhet som bedrivs i dessa. Om vi i Sverige använder 25 % av taken i bra sollägen kan vi producera 10 % av vårt elbehov med sol även i Sverige. Detta anser Solelkommissionen är en nödvändig, och fullt rimlig, målsättning till år 2030.

Förändrad lagstiftning krävs

Konsekvensen av dagens lagstiftning är dock att Sverige inte utnyttjar solens potential som förnybar energikälla. För att nå 10 % solel år 2030 krävs en förändrad lagstiftning som ger elkunder, privata såväl som företag, enkla och långsiktiga förutsättningar att bli egna solelproducenter. Solelkommissionens utredning har analyserat och kartlagt ett stort antal frågeställningar kring egenproduktion av el, både för privatpersoner och större fastighetsägare. Utredningen i sin helhet och alla förbättringsförslag finns på Solelkommissionens hemsida www.solelkommissionen.se.


Till nyhetslistan