På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Nya amorteringskraven: HSB föreslår stöd åt bostadsköparna

17 april 2015 Det finns risker att amorteringskravet på nya bolån får negativa konsekvenser på bostadsmarknaden. Det anser HSB Riksförbund som i ett remissvar på föreskrifterna till amorteringskravet förordar ett statligt stöd till bosparande. HSB anser också att köpare som före 1 augusti tecknat förhandsavtal till en nyproducerad bostad, inte ska omfattas av amorteringskravet.

I slutet av förra året kom Finansinspektionens förslag att införa ett obligatoriskt amorteringskrav för nya bolån från och med 1 augusti 2015. Genom att stegvis betala av sina bolån till 50 procents belåningsgrad, är det meningen att svenska hushåll ska minska sina skulder.

– HSB anser att det är viktigt med en sund amorterings- och sparkultur, men det finns tydliga nackdelar med förslaget om krav på amortering av nya bolån, säger HSBs förbundsordförande Anders Lago.

Bostadsbyggandet kan minska

En av riskerna som HSB pekar på i sitt remissvar, är att till exempel unga får ännu svårare att köpa sin första bostad. En annan risk är att rörligheten på bostadsmarknaden minskar – familjer som skulle behöva en bostad som är bättre anpassad till deras behov kan komma att avstå på grund av amorteringskravet.

– Därmed riskerar förslaget att bromsa nyproduktionen av bostäder och det vore allvarligt i en tid av stark urbanisering, bostadsbrist och med stora utmaningar på bostadsmarknaden, säger Anders Lago.

Undantag för dem som tecknat förhandsavtal

HSB föreslår i remissvaret att bosparande ska stöttas exempelvis genom ett avdragsgillt bosparande med skattefri avkastning – något som skulle ge fler hushåll möjligheten att långsiktigt bygga upp ett eget kapital.

HSB påpekar också att bostadsköpare som tecknat bindande förhandsavtal för en nyproducerad bostadsrättslägenhet före 1 augusti, bör undantas från de nya amorteringskraven. Anledningen är att premisserna för bostadsköpet inte ska ändras efter att köparen fattat sitt beslut, även om bostaden ännu inte är inflyttningsklar.

Förslaget kan vara olagligt

Finansinspektionens förslag om amorteringskrav är omdebatterat och den 16 april underkändes det av kammarrätten i Jönköping som olagligt."Det är inte möjligt för en myndighet att utvidga sin rätt att meddela föreskrifter på det sättet och kammarrätten avstyrker därför förslaget", meddelade kammarrättspresident Stefan Holgersson i en intervju på Di.se.

Läs HSBs remissvar på förslaget till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån.

Detta innebär de nya amorteringskraven

Finansinspektionens förslag innebär att nya lån ska amorteras ner i två steg. Ett lån med en belåningsgrad över 70 procent ska amorteras med minst 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år. Hushåll med ett lån under 70 procents belåningsgrad ska amortera minst 1 procent per år till dess att belåningsgraden är 50 procent.

 


Till nyhetslistan