På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

HSB waxay ka sii wanaajineysaa bosparandet iyadoo bangiga ka bedelaysa Swedbank una bedelaysa Danske Bank. Markaad adigu keysaneyso lacagta hoyga waxay taasi micno kuugu fadhidaa inaad hesho shuruudo ka faa'iido badan iyo sanduuqyada saamiga hantida oo ka badan oo la kala doordooran karro.

Waxaa imminka la gaaray goortii kaydsashada/dhaqaaleedsashada aqal iibsashada [bosparande] adiga ku gaarka ah aad bangiga ka wareejin lahayd

Waxaad ka heli doontaa iimeyl HSB markii ay gaarto inaad u kala wareejiso bangiyada dhigaaladaada guriga. Tani mararka qaar waxay u dhaxayn doontaa Abriil iyo Oktoobar 2020. Waxaad heli doontaa waraaq boostada laguu soo dhigo haddii aadan hore ugu gudbin iimeylkaaga HSB.

Haddii sannadkaan 2020 aadan kaydsashada/dhaqaaleedsashada aqal iibsashada [bosparande] adiga ku gaarka aadan bangiga ka wareejin, waxaa dhici doonto in kaydsashada/dhaqaaleedsashada aad bangiga Swedbank ku leedahay, loo rogo akawnt kaydsashada/dhaqaaleedsashada oo caadi ah, waxaana islamarkaas ka lummi doono dhibcihii kaydsashada/dhaqaaleedsashada aqal iibsashada [bosparpoäng] ee adiga ku gaarka ahaa.

Talaabo talaabo, qofka haysta Mobilt BankID

1. Halkan ka bilow wareejinta ka dibna dooro ”Flytta bosparande”. Waxaad u baahan tahay inaad kombiyuutar isticmaasho.

Flytta bosparande

2. Talaabada ugu horeysa waxaad macmiil ka noqon doontaa Danske Bank. Waxaad isticmaali Mobilt BankID si aad iskugu cadeyso. Waxaad ka jawaabi doontaa su'aalo ay qasab tahay in bangiyada oo dhami ay dadka weydiiyaan.

3. Hab socodka, ayaad oggolaan doontaa wareejinta waxyaalahaaga keydsiga
hoygaaga, ee laga qaadaayo Swedbank lana geynaayo Danske Bank, iyo in wax/shay kaas mid la mid ah laga furo Danske Bank.

4. Hadda waxaad dooran kartaa qaabka keydsiga, inta ka baxsa kuwa lagu soo
wareejinaayo tallaabada 3. Waxaad taas sameyneysaa adigoo marka hore soo galaaya bangiga internedka ee Danske Banks , Hembanken.

5. Hadda waxaad samayn kartaa wareejin joogto ah oo ka socota bangigaaga caadiga ah si aad lacag ugu keydsato oo aad dhibco keydsiga hoyga ugu urursato.

6. Wareejinta lacagtaadu waxay qaadan doontaa 1 ilaa 4 toddobaad iyadoo ku xiran qaabka keydsiga hoyga ee aad maanta haysato. Waxaad marka lacagta la wareejiyo ee wax walbaa ay dhan yihiin heli doontaa xaqiijin emayl ahaan ah oo ka socota HSB.

Miyaad caawimo uga baahan tahay inaad wareejiso lacagta keydsiga hoygaaga?

Caawimo weydiiso qof saaxiib ama qaraabo ah kaas oo ku hagi doona markaad wareejinta ka bilaabeyso bogga internedka ee Danske Banks webbplats. Waxa taageero dheeri ah lagu heli karaa haggeyaal luqado kala duduwan ku qoran.

Haddii aad wali caawimo u sii baahan tahay, ayaad ku soo dhawaan kartaa inaad HSB kula soo xiriirto telefoon ama emayl ahaan. Sababo la xiriira, covid-19 dartood ayaan qaar badan oo xafiisyadayada ka mid ah aan la booqan karrin. Halkan waxaad ka heli doontaa macluumaadka xiriirka ee HSB gobolkaaga.

Keydsiga cusub ee HSB – isbedelada ugu waaweyn:

  • Toban ilaa laba iyo toban sanduuqa saamiga hantida oo la kala doordoorna karro, marka la garab dhigo labadii markii hore jiray.
  • Khataraha iyo kharashaadka sanduuqyada saamiga hantida oo aad u kala duduwan, si laguugu suurtogaliyo inaad doorato sanduuqa saamiga hantida ee ku salysan baahidaaad.
  • Dhamaan sanduuqyada saamiga hantidu waxay yeelan doonaan astaan waaritaan, qaarkood waxa saaran shuruud adag oo dheeri ah oo ay tahay inay buuxiyaan.
  • Shuruudaha dulsaarka/ribadda ee HSB Bosparkonto oo laga sii wanaajiyey.
  • Fursada aad ku helayso aqoon dheeraad ah oo ku saabsan keydsigaaga adigoo aad heli doonto macluumaad gaar ah oo loogu talogalay kooxda loo danleeyahay.

Lacagta u keydinta hoyga ee HSB waxa si wadajir ah loogu soo bandhigayaa iyadoo ay la socoto koonto uu bangi ka baxsani maamulo. Sida waafaqsan go'aanka Riksgälden ayaa HSB Bosparkonto iyo HSB Fasträntekonto qeyb ka yihiin dammaanad qaadista deebaajiga ee dawladda. Macaamiil kasta wuxuu xaq u leeyahay in la siiyo magdhow iskugeynta hadhaaga koontadiia bangi ku jirta ee u dhigma ugu badnaan 100 000 EURO. waxay Riksgälden magdhowga bixinaysaa muddo 7 maalmaha shaqo gudahood ah laga bilaabo maalinta bangigu uu kaco ama Hey'adda kantaroosha maaliyadda (Finansinspektionen) ay go'aansato in dammaanad qaadku uu shaqeeyo.