På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

ሓድሽን ዝተመሓየሸን ናይ ”መንበሪ-ቤት ምውህላል-ገንዘብ”

”HSB” ነቲ ናይ ”ንበሪ-ቤት ምውህላል-ገንዘብ” የመሓይሽን፥ መሻርኽቲ-ባንክ ድማ ካብ ”Swedbank” ናብ ”Danske Bank” ይቕይርን። ንስኻ
ኣብኡ፡ ከም ኣዋህላሊ-ገንዘብ ናይ መንበሪ-ቤት ድማ፥ ዝሓሸ ረብሓን፡ ክትመርጾም እትኽእል ዝበዝሑ ”fonder” ክትረክብ ኢኻ። ንኣብነት፡-

• ዝበለጸ ወለድ ንናይ ”HSB” ናይ ”መንበሪ-ቤት ምውህላል-ገንዘብ”
• ስሓቢ ንናይ ምዕቛር ገንዘብ ዕድላት
• 12 ”ኣዋፋሪ-ሕሳባት” (fonder) ዝተፈላለየ ናይ ”ገንዘብ-መድሕን” ደረጃታትን መኽሰብ ተኽእሎ ዘሎዎ እዩ።

ነቲ ንገዛ ኢልካ ዝቖጠብካዮ ንኸተግዕዞ ሕጂ ግዝይኡ ኣኺሉ እዩ።

እንድሕር እቲ ንገዛ ኢልካ ዝቖጠብካዮ ኣብ ውሽጢ 2020 ዘየግዒዝካዮ እቲ ኣብ ስወድባንክ ዝቖጠብካዮ ናብ ሓደ ተራ ናይ ቁጠባ ሕሳብ ክሰጋገር ስለዝኾነ ናይ መቐመጢ ዕቑር ነጥብኻ ከተጥፍእ ኢኻ።

ነቶም ሞባይል-ባንኪ BankID ኣይዲ ዘለኩም ሰባት ደረጃ ብደረጃ

1. ነቲ ናይ ምስግጋር መስርሕ ካብዚ ጀምሮ። ብድሕሪ’ዚ ነቲ ”Flytta bosparande” ዝብል ዘሎ ጠውቕ. ኮምፕዩተር ምጥቃም ከድልየኩም እዩ. 

Flytta bosparande

2. ኣብታ ቐዳመይቲ ክፋል ምስ Danske Bank ዓማዊል ትኾኑ። መንነትኩም ንምጻር` ሞባይል ባንኪ-ኣይዲ BankID ክትጥቀሙ ኣለኩም። ነቶም ኩሎም ባንኪታት ዝሓትዎም ግድን ዝኾኑ ሕቶታት መልሶም።

3. ኣብቲ ዝቕጽል፡ ነቲ ኣብ ስዊድ-ባንኪ Swedbank ንገዛ ኢልካ ዘጠራቐምካዮ ገንዘብ ናብ ዳንስከ-ባንኪ Danske Bank ንኽሰጋገርን ኣብ ዳንስከ-ባንኪ Danske Bank ተመሳሳሊ ነገር ክኽፈተልካን ተቐቢልካዮ ከምዘለኻ ተፍልጥ።

4. ሕጂ፡ ብዜካ`ቶም ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰጋግሮም፡ ሓደስቲ ኣገባባት ምጥርቓም ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።
ነዚ ንምግባር ግን መጀመርያ ናብቲ ሄምባንከ ተባሂሉ ዝጽዋዕ Hembanken ኢንተርነት-ባንኪ ናይ ዳንስከ-
ባንከን Danske Bank ክትኣቱ ኣለካ።

5. ሕጂ ካብ ባንኪኻ ብቐጥታ ገንዘብን ናይ ገዛ ነጥብን ንምጥርቓም ዝውዕል ገንዘብ ከተሰጋግር ትኽእል ኢኻ።

6. መስርሕ ምስግጋር ገንዘብካ፡ ከከም ዓይነታት ናይቲ ተጠራቕሞ ዘለኻ ገንዘብ፡ ካብ 1 ክሳብ 4 ሰሙን
ይወስድ። እቲ ገንዘብ ምስተሰጋገረ ካብ HSB ኢ-መይል ክመጸካ እዩ። 

 • እቶም ዝተቐጠቡ ናይ መቐመጢ ረብሓታትካ፡ እንኮላይ እቲ ራእሲ ማል ናብ ዳንስከ ባንክ ይመሕላለፍ።
 • ኣብ እዋን ምግዓዝ እቶም ናይ መቐመጢ ነጥብታትካ ትዕቅቦም ኢኻ።
 • ኣብ እዋን ናይ ምግዓዝ መስርሕ ኣብ ዳንስከ ባንክ ብናይ ባንክ መንነት ገይርካ ብዙሕ ግዜ መንነትካ ከተነጽር ኢኻ።

ነቲ ንገዛ ኢልካ ዘጠራቐምካዮ ገንዘብ ንምስግጋር ሓገዝ የድልየካ ድዩ?

ነቲ መስርሕ ምስግጋር ኣብ Danske Bank ኣቲኻ ክትጅምሮ ክትብል እንከለኻ፡ ዓርኪ-መሓዛ ወይ ውን ቤተ-ሰብ ክሕግዘካ ተወከስ። ከም ሓገዝ ተባሂሉ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ዝተዳለወ መምርሒታት ውን ኣሎ።

ብድሕሪ`ዚ ኩሉ ሓገዝ ምስዘድልየካ ንትካል HSB ብተለፎን ወይ ውን ኢመይል ክትውከሶም ትኽእል ኢኻ። ብሰንኪ ለበዳ covid-19 ዝበዝሐ ኣብያተ-ጽሕፈትና ብጽሖት ኣይቅበልን እዩ ዘሎ። መወከሲ ሓበሬታ ናይቲ ኣብ ዞባኻ ዝርከብ ቤት-ጽሕፈት HSB ኣብዚ ኣሎካ።

ኣብዚ ሓድሽ ናይ ”መንበሪ-ቤት ምውህላል-ገንዘብ” ኣብ HSB – እቶም ዓበይቲ ለውጥታት፡-
 • 12 ”ወፍሪ-ርእሰማል” (fonder) ክትመርጸሉ ትኽእል ዕድል፥ ምስቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ኣወዳዲርካ ክልተ ጥራይ እዩ ዝነብረ።
 • ኣብቲ “ወፍሪ-ርእሰማል” ዓቢይ ናይ “መድሕንን”፡ ናይ ክፍሊታትን ምፍልላይ ዘሎዎ፥ ኣብ ርእሲኡ ንዓኻ ውን ካብቲ ኣድላይነታትካ ብምብጋስ፥ ኣገባብ “ወፍሪ-ርእሰማልካ” ንኽትመርጽ ዕድል ዘውህብ እዩ።
 • ኵሎም ”ወፍሪ-ርእሰማል” ውሕስነት ምቕጻል ኣብ ግምት ዘእተወን፥ እቶም ሊኦም ውን፡ ተወሳኺ ፍሉይ ሓያል-ጠለባት ዝተነብረሎም ኪዀኑ እዮም።
 • ”ንወለዳዊ-ኵነት” (räntevillkor) ናይ ”HSB” መንበሪ-ቤት ምውህላል-ገንዘብ ሕሳባት ዘመሓይሽ።
 • ብዛዕባ ”ምውህላል-ገንዘብካ”፡ ነቶም ”ዕላማ-ጕጅለታት” ብዝሰማማዕ ኣገባብ ሓበሬታ ብምሃብ፥ ዕድል ናይ ዝለዓለ ፍልጠት ከም ዚረኽቡ ምግባር።

 

”HSB” ነቲ ናይ “መንበሪ-ቤት ምውህላል-ገንዘብ” ዕድል፥ ምስ ካልእ ”ኣዋፋሪ-ሕሳባት” ባንክ ተሓባቢሩ’ዩ ዘዳልወልካ። ብመሰረት ውሳኔ ናይ ”ሃገራዊ-ብዓልስልጣን ልቕሓት” (Riksgälden) ድማ፥ እቲ ናይ ”መንበሪ-ቤት ምውህላል-ገንዘብ” ሕሳብ (HSB Bosparkonto) ከምኡ ውን ናይ ”HSB” ቀዋሚ ወለድ-ሕሳብ” (HSB Fasträntekonto) ኣብቲ ”ሃገራዊ ናይ ውህሉል-ገንዘብ ውሕስነት” እትዊ እዩ። እዚ ማለት ድማ፡ ነፍሲ ወከፍ ዓሚል፡ ናይቲ ኣብ ባንክ-ሕሳብ ዘሎዎ ጠቕላላ ናይ ገንዘብ ድምር፥ እንተ ልዓለ ክሳብ 950 000 ክሮኖር ዝመጣጠን ካሕሳ ናይ ምርካብ መሰል ኣሎዎ’ዩ። ”ሃገራዊ-ብዓልስልጣን ልቕሓት” (Riksgälden)፡ ካብታ እታ ባንክ ዝጠፈሸትላ ወይ ካብቲ ”ብዓልስልጣን ምቁጽጻር ፊናንስ” (Finansinspektionen) እቲ ውሕስነት ንኺትግበር ኣብ ዝወሰነሉ ዕለት ጀሚሩ፥ ኣብ ውሽጢ ሸውዓተ መዓልታት ነቲ ካሕሳ ይኸፍለካ እዩ።