English  

Flytt av ditt eller ditt barns bosparande till Danske bank


Under det gångna året har du som bosparare själv kunnat flytta ditt bosparande från Swedbank till Danske Bank. Du som inte har flyttat ditt bosparande under den perioden är välkommen att kontakta HSB. Med anledningen av covid-19 är du välkommen att kontakta HSB per telefon och mejl. Tänk på att många av HSBs kontor inte tar emot besök just nu. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Genom att flytta med oss får du tillgång till fler fonder och bättre ränta på ditt bosparkonto. Du behåller då dina bosparpoäng och som kan ge dig förtur till HSBs bostäder. Flyttprocessen till Danske Bank sker inte automatiskt. Du behöver själv kontakta HSB för att genomföra flytten. Om du inte flyttar ditt bosparande förlorar du dina bosparpoäng.

Vad händer om jag inte flyttar mitt bosparande?

För att fortsätta bospara och ha kvar dina bosparpoäng måste du flytta över ditt bosparande till Danske Bank.

Flyttar du inte ditt bosparande så kommer ditt sparande hos Swedbank omvandlas till ett vanligt sparkonto och du kommer förlora dina bosparpoäng och därmed din möjlighet till förtur till HSBs hyresrätter och nyproducerade bostadsrätter.

HSBs bosparande erbjuds tillsammans med extern kontoförande bank. Enligt beslut av Riksgälden omfattas HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto av den statliga insättningsgarantin. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 SEK. Riksgälden betalar ut ersättning inom 7 arbetsdagar från den dag banken försatts i konkurs eller Finansinspektionen beslutat att garantin ska träda in.