På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Sista chansen att flytta ditt bosparande

Välkommen att flytta ditt bosparande från Swedbank till Danske Bank. Genom att flytta med oss får du tillgång till fler fonder och bättre ränta på ditt bosparkonto. Du behåller då dina bosparpoäng och som kan ge dig förtur till HSBs bostäder.

Flytta bosparande

Du kan flytta ditt eller ditt barns bosparande till och med sista januari 2021. Flyttprocessen till Danske Bank sker inte automatiskt. Du behöver själv genomföra och godkänna flytten.
OBS! Om du inte genomför flytten förlorar du dina bosparpoäng.

Överblicka hur flytten går till – steg för steg
Har du BankID?

Så här går flytten till för dig som är myndig och har BankID. 

Flytta bosparande med BankID

Bosparar du åt minderårig?

Här kan du överblicka hur du flyttar ditt barns eller barnbarns bosparande.

Flytta bosparande åt minderårig

Saknar du BankID och vill flytta ditt bosparande?

Så här gör du om du inte har tillgång till BankID, eller bor utomlands.

Flytta bosparande

Vad händer om jag inte flyttar mitt bosparande?

För att fortsätta bospara och ha kvar dina bosparpoäng måste du flytta över ditt bosparande till Danske Bank.

Flyttar du inte ditt bosparande senast under januari 2021 så kommer ditt sparande hos Swedbank omvandlas till ett vanligt sparkonto och du kommer förlora dina bosparpoäng och därmed din möjlighet till förtur till HSBs hyresrätter och nyproducerade bostadsrätter.

Vanliga frågor och svar

1. När kan jag flytta mitt bosparande?
Du kommer att få ett e-postutskick om när det är dags för dig att genomföra bankbytet för ditt bosparande. Det sker under perioden april till oktober 2020. Du som inte lämnat din e-postadress till HSB får ett postalt utskick istället. 

2. Kan jag fortsätta att spara hos Swedbank före flytten?
Ja! Du kan fortsätta bospara hos Swedbank och samla bosparpoäng före bankflytten. Du loggar som vanligt in på Swedbanks bosparsidor för att göra insättningar och följa ditt bosparande. Logga in till Swedbanks bosparsidor

3. När kommer jag att kunna se mina sparade pengar i Danske Bank, efter bankflytten?
Du ser inte ditt bosparkapital omedelbart efter genomförd flytt. Flytten av dina pengar tar 1 till 4 veckor beroende på vilka bosparformer du har idag. Du får en bekräftelse från HSB via e-post cirka 2-3 dagar efter att bankbytet är helt klart. 

4. Hur vet man när bankbytet är klart?
Bytet är klart så snart du har genomfört alla steg och landar i Danske Banks internetbank. När du kommer dit är allt klart och du behöver inte göra någonting mer. Efter 2-3 dagar får du en bekräftelse via mail.

Fler frågor och svar

Vill du komma i kontakt med oss?

Med anledningen av covid-19 är du välkommen att kontakta HSB per telefon och mejl med frågor angående bankflytten. Tänk på att många av HSBs kontor inte tar emot besök just nu. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Har vi rätt e-postadress till dig?
Vi kontaktar dig när det är dags att flytta ditt bosparande. Se därför till att vi når dig på rätt e-postadress. För dig som har BankID: gå till HSB.se, välj "Logga in" på HSBs startsida. På "Mina sidor " uppdaterar du dina kontaktuppgifter under "Min profil".

HSBs bosparande erbjuds tillsammans med extern kontoförande bank. Enligt beslut av Riksgälden omfattas HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto av den statliga insättningsgarantin. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 SEK. Riksgälden betalar ut ersättning inom 7 arbetsdagar från den dag banken försatts i konkurs eller Finansinspektionen beslutat att garantin ska träda in.