På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Frågor och svar om vårt nya bosparande och byte av bankpartner

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring vårt byte av bankpartner och vårt nya bosparerbjudande.

Frågor om flytt av bosparande vid speciella omständigheter

Hur genomför jag bankflytten om jag bor utomlands (EJ USA)?

OBS! Bankflytt ej möjlig efter 28/2-2021. Kontakta HSB vid frågor

Läs mer här - flytta bosparandet för myndig som bor utomlands
Läs mer här - flytta bosparandet för minderårig som bor utomlands

OBS! Ovan gäller inte dig som bor i USA. Här kan du läsa vilka alternativ som finns för dig bosatt i USA.

 

Vad gäller för mig som är bosatt i USA?

OBS! Bankflytt ej möjlig efter 28/2-2021. Kontakta HSB vid frågor

Nedan beskriver vi de alternativ som gäller för dig som är bosatt i USA. 

Du har 4 olika alternativ: 

 • Genomför bankbytet. Om du avser att flytta till Sverige senast årsskiftet 2020/2021 kan du genomföra bankbytet från Swedbank till Danske Bank. 

 • Överlåta bosparandet. Du kan överlåta ditt bosparande till en närstående bosatt i Sverige.

 • Ansöka om individuell pövning. Du kan begära individuell prövning om planen är att du inom en snar framtid (senast sept 2022) avser att flytta till Sverige. Möjligheten finns att ansöka om längre dispens. Mer information när du klickar dig vidare nedan.

 • Avsluta ditt bosparande. Om inget av ovanstående alternativ passar så kan du avsluta ditt bosparande.

Mer information för dig som bor i USA hittar du här

Läs fler frågor och svar för dig som bor i USA här

Hur sker flytt av bosparande vid dödsbo?

Om det finns ett bosparande i dödsboets namn finns följande alternativ att beakta:

 • Bosparpoäng och kapital kan överlåtas enligt rådande bosparregelverk. Ett bosparande i HSB ger möjlighet till förtur till HSBs hyresrätter och nybyggda bostadsrätter i hela landet. Om dödsbodelägare vill överlåta bosparpoäng och poänggrundande belopp bör ni ansöka om överlåtelse, så snart det finns en registrerad och godkänd bouppteckning. Dödsbodelägare bestämmer till vem eller vilka överlåtelsen sker, enligt gällande regelverk. Läs mer och hitta blankett för överlåtelse

 • Vill inte dödsboet överlåta bosparandet kan det avslutas av dödsbodelägare. Tillvägagångssättet är det samma som när ett vanligt bankkonto avslutas i dödsboets namn. 

Se HSBs bosparregler eller kontakta den aktuella regionala HSB-föreningen för mer information.

Om inte överlåtelse av bosparandet sker under 2020 kommer sparandet hos Swedbank att omvandlas till motsvarande sparprodukter. För att inte bosparpoängen ska gå förlorade är det viktigt att dödsbodelägare har dialog med HSB-förening.

Hur flyttar jag bosparandet om det finns ett särskilt förordnande hos Swedbank för sparandet?

OBS! Bankflytt ej möjlig efter 28/2-2021. Kontakta HSB vid frågor

Flytta bosparande med god mans förordnande
I Danske Bank är HSB Bosparkonto inte ett transaktionskonto, utan ett sparkonto, vilket innebär att god man inte har rätt att disponera konto utan överförmyndarens skriftliga tillstånd. God man måste få skriftligt godkännande från överförmyndaren för att genomföra bankflytten. Det måste även finnas samtycke från huvudmannen. Om inte huvudman kan lämna sitt samtycke måste underlag som styrker anledning bifogas,
exempelvis läkarintyg. Om huvudman inte kan signera avtal, med BankID eller fysiskt, måste kopia på underlag (att god man sköter detta för huvudman) bifogas i bankflyttsprocessen. 

Flytta bosparande som disponeras av förvaltare
För att Swedbank ska kunna flytta över kapitalet till ditt nya HSB Bosparkonto i Danske Bank behöver Danske Bank få en kopia på förordnandet. Bifoga underlaget i samband med att du genomför din flytt och ansöker om att bli kund i Danske Bank. Först när förordnandet är registrerat hos Danske Bank kan flytten ske.

Såhär ser flödet ut för bankflytten när det finns ett särskilt förordnande. Underlagen som beskrivs ovan bifogas i steg tre. 

Hur genomför jag bankflytten för mitt barn? Vi är två vårdnadshavare men jag har ingen kontakt med den andra föräldern

OBS! Bankflytt ej möjlig efter 28/2-2021. Kontakta HSB vid frågor

Om inte samtliga vårdnadshavare kan/vill genomföra flyttprocessen för sitt barn kräver Danske Bank underlag från överförmyndaren.
Det kan vara lite knepigt att få överförmyndaren att uttala sig i frågan då de ibland svarat att de inte har mandat att bestämma detta. Då är det viktigt att föräldern kan argumentera för sin sak, för att få ett utlåtande. Det finns två webbsidor som föräldern kan använda sig av vid argumentation hos överförmyndaren; "konsumenternas" och "swedishbankers".
I en del fall kan det underlätta om föräldern vänder sig till en jurist. Danske Bank eller HSB kan inte hjälpa till att ta fram underlag. 

Hur kan jag som har skyddade adressuppgifter genomföra bankflytten?

OBS! Bankflytt ej möjlig efter 28/2-2021. Kontakta HSB vid frågor

Samtliga ansökningar från personer med skyddade adressuppgifter eller skyddad id måste hanteras manuellt. Både nuvarande bosparare, som har sitt bosparande i Swedbank, och blivande ska därför kontakta Danske Banks support för HSBs bosparande via telefon: 0752-48 10 20

Frågor om att flytta bosparande åt dig själv eller dina barn

Hur flyttar jag mitt bosparande till Danske Bank?

Bankbytet pågår mellan april till december 2020. Om du inte genomfört bankflytten under den perioden och vill fortsätta bospara ska du omgående kontakta HSB. Kontaktuppgifter hittar du här.
Ditt bosparande flyttas inte automatiskt. 

Hur flyttar jag mitt barns bosparande?

Bankbytet pågår mellan april till december 2020. Om du inte genomfört bankflytten för ditt barn under den perioden och vill fortsätta bospara ska du omgående kontakta HSB. Kontaktuppgifter hittar du här.
Bosparande flyttas inte automatiskt. 

Hur fungerar det med poänguppräkningen under bankflytten?

OBS! Bankflytt ej möjlig efter 28/2-2021. Kontakta HSB vid frågor

När du påbörjar flytten av ditt bosparande kommer dina bosparpoäng att frysas till dess att allt är flyttat till Danske Bank. Har det under flytten varit ett månadsskifte sker en retroaktiv poänguppräkning. Den retroaktiva poänguppräkningen tar då hänsyn till sparande både i Swedbank och i Danske Bank.  

Så snart du har ett kontonummer till ditt nya HSB Bosparkonto i Danske Bank ska du spara till det kontot och ta bort eventuell stående överföring till bosparkonto i Swedbank

Jag har en stående överföring till bosparkontot, måste jag lägga upp en ny i samband med flytten?

Ja, i och med att du byter bank för bosparandet flyttas inte eventuella stående överföringar med automatiskt. Du behöver därför lägga upp ett nytt månadssparande till ditt nya bosparkonto i Danske Bank, och ta bort eventuell nuvarande överföring.

Du lägger upp en stående överföring hos din ordinarie bank.

Om du har använt BankID för att flytta ditt bosparande hittar du ditt nya kontonummer i Danske Banks internetbank (Hembanken) eller i appen Mobilbanken. Clearingnumret till Danske Bank är de första fyra siffrorna i kontonumret för HSB Bosparkonto.

Om du har flyttat bosparande åt minerårig eller saknar BankID hittar du ditt nya kontonummer och clearingnummer i brevet som bekräftar kontoöppningen.

Kan jag flytta över mina fonder eller mitt fasträntekonto om jag har ett sådant?

OBS! Bankflytt ej möjlig efter 28/2-2021. Kontakta HSB vid frågor

När du genomför flytten av ditt bosparande händer det här med dina sparformer: 

Om du har ett HSB Fondkonto hos Swedbank kommer det att öppnas en HSB Depå för fondsparande hos Danske Bank dit ditt fondinnehav flyttas. Därefter väljer du nya fonder ur Danske Banks utbud för att fortsätta spara i fonder. Du behöver inte sälja ditt fondinnehav för att kunna byta bank. Om du ändå väljer att sälja av dina fonder kommer eventuell vinst att beskattas.

Läs mer: Bra att veta om du sparar i fonder 

Om du har ett HSB Fasträntekonto hos Swedbank kan du välja att lösa in det innan avtalat förfallodatum hos Swedbank. Pengarna flyttas då till ditt HSB Bosparkonto inför bankflytten. Om du istället påbörjar flytten av ditt bosparande utan att göra ett aktivt val kommer ditt HSB Fasträntekonto att förtidsinlösas automatiskt.

Läs mer: Bra att veta om du sparar i fasträntekonto

Frågor om HSBs nya bosparande

Vem kan jag vända mig till om jag har fler frågor?

Har du frågor om ditt bosparande ska du i första hand vända dig till den HSB-förening som du är medlem i.

Kontakta din lokala HSB-förening.

Måste jag flytta mitt bosparande till Danske Bank?

För att fortsätta bospara och ha kvar dina bosparpoäng måste du flytta över ditt bosparande till Danske Bank. Flyttar du inte ditt bosparande så kommer ditt sparande hos Swedbank omvandlas till ett vanligt sparkonto och du förlorar dina bosparpoäng. 

Varför flyttas bosparandet till Danske Bank?

Varför har HSB valt att flytta bosparandet till Danske Bank? 

HSB har gjort en bred bankupphandling och Danske Bank presenterade det erbjudande som bäst passar det som HSBs bosparare efterfrågar. 

Vi har valt Danske Bank som ny samarbetspartner eftersom Danske Bank var den aktör som sammantaget presenterade ett erbjudande som allra bäst motsvarade våra krav och förväntningar på ett nytt bosparande. Med Danske Bank får vi ett attraktivt och konkurrenskraftigt sparande för våra ca 140 000 bosparande medlemmar.  

Varför väljer HSB att byta bank just nu?

Då avtalet med vår nuvarande bankpartner Swedbank snart löper ut, valde vi att göra en upphandling för att säkerställa att vi kan ge våra medlemmar det bästa bosparandet såväl nu som framöver. 

Vilka sparformer erbjuder det nya bosparandet?

Inom det nya bosparandet kommer följande sparformer att erbjudas: 

 • Sparkonto med 0,65%* ränta (HSB Bosparkonto)
 • Treårigt fasträntekonto
 • Tretton fonder med olika risk- och avkastningsmöjligheter. Två av fonderna har ett mer utpräglat hållbarhetsfokus där man investerar i företag som arbetar för minskad klimatpåverkan och vattenfrågor.

Läs mer om de nya sparformerna

*Kampanjränta till 1 april 2021

Vilken ränta får jag när HSBs bosparande flyttar från Swedbank till Danske Bank?

Från och med att flytten av bosparare påbörjas kommer du som redan är bosparare att få en extra förmånlig rörlig ränta på 0,65% på ditt HSB Bosparkonto. Kampanjräntan gäller till 1 april 2021.

Därefter gäller den ordinarie räntan på 0,4%. Räntan kan komma att ändras efter det allmänna ränteläget.

Kampanjräntan får du från att du har ditt bosparkonto hos Danske Bank. 

Frågor om coronavirusets påverkan på ekonomin

Jag bosparar i fonder – vad ska jag göra när börsen faller?

Det beror på dina övriga ekonomiska förutsättningar samt om du har ett långsiktigt eller kortsiktigt sparande. Vid frågor om dina investeringar hänvisar vi dig till din ordinarie bank som kan ge rekommendationer baserade på hela din ekonomiska situation. Du kan också läsa mer om Coronavirusets påverkan på ekonomin på våra banksamarbetspartners webbplatser.

Danske Bank – Coronavirusets påverkan på ekonomin

Swedbank – Så påverkas du som bankkund av Coronaviruset

Förlorar jag bosparpoäng om mina fonder går ner?

Nej, du behåller din bosparpoäng, även om du säljer dina fonder med förlust. Detta gäller så länge du har kvar ditt poänggrundande kapital inom HSBs bosparande.

Frågor och svar