På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Så här flyttar du ditt barns bosparande – steg för steg

HSB skickar ett postalt brev till barnets folkbokföringsadress när det är dags att flytta bosparandet. Det sker under perioden april till oktober 2020. Tänk på att en flytt före sista januari 2021 krävs för att behålla barnets bosparpoäng och möjlighet till förtur till HSBs bostäder.

1. Påbörja flytten online

Påbörja flytten åt minderårig här. 

Flytta bosparande

2. Registrera barnet som kund hos Danske Bank

Det gör du via webbformulär på danskebank.se/hsb. Du svarar också på frågor som är obligatoriska för alla banker att ställa.

3. Välj sparprodukter

Välj vilka sparprodukter du vill öppna för barnet. HSB Bosparkonto är grundkontot. Du laddar upp en kopia på vårdnadshavarnas legitimationer.

4. Godkänn kontoöppning och flytten av barnets bosparande

Om samtliga vårdnadshavare har BankID skickas ett digitalt avtal för signering i Danske Banks internetbank (Hembanken). Om BankID saknas skickas istället ett fysiskt avtal per post. Efter att avtalet är signerat så tar det cirka 1-4 veckor innan flytten av barnets bosparande är genomförd.

 

 

5. Lägg upp en ny stående överföring

På bekräftelsen från Danske Bank hittar du det nya bosparkontonumret. De fyra första siffrorna är clearingnumret. Bekräfelsen skickas antingen digitalt (om du signerade med BankID) eller per post (om du signerade ett fysiskt avtal). Nu kan du lägga upp en ny stående överföring från din ordinarie bank för att att fortsätta spara pengar och samla bosparpoäng.

6. Nu är det klart!

När pengarna flyttas till Danske Bank får du en bekräftelse på kontoavslut från Swedbank. Det betyder att flytten av barnets bosparande är klar.

Bra att veta:

  • Barnets bosparprodukter** inklusive kapitalet flyttas till Danske Bank (HSB Bosparkonto och HSB Fondkonto).  
  • Barnet behåller sina bosparpoäng vid flytten. 
  • Vi rekommenderar att du använder dator för att genomföra flytten.
  • Tänk på att ta en digital kopia på båda vårdnadshavarnas legitimation eftersom du behöver ladda upp det som en del i ansökan.

 

** HSB Fasträntekonto blir förtidsinlöst, läs mer här.

Flytta bosparande åt minderårig – se Danske Banks videoguide

Hur laddar jag upp en kopia på min legitimation i ansökan?

Gör så här:

1. Ta en bild på din legimiation (körkort, pass eller ID-kort) med din mobiltelefon.
2. Logga in på din mejladress via mobiltelefonen och bifoga bilden i ett mejl som du sedan skickar till dig själv.
3. Logga in på din mejladress via datorn och spara bilden på datorn.
4. Fortsätt med din ansökan via datorn på danskebank.se. Klicka på knappaen "Ladda upp dokument" som ligger näst längt ner i formuläret.
5. Ladda upp bilden på din legimtimation coh klicka på "Skicka".

Måste jag flytta bosparandet till Danske Bank?

För att fortsätta bospara åt ditt barn i HSB måste du flytta över bosparandet till Danske Bank. Bosparpoängen följer då med. Om du inte flyttar bosparandet senast sista januari 2021 så kommer sparandet hos Swedbank att omvandlas till ett vanligt sparkonto och ditt barn förlorar sina bosparpoäng.

Hur lång tid tar bosparflytten?

Efter att Danske Bank har fått påskrivet avtal tar det 1–4 veckor innan bankbytet av bosparandet och kontoflytten är genomförd. Det tar olika lång tid beroende på vilka sparformer ditt barn har. Du får en bekräftelse på kontoavslut från Swedbank, när pengarna flyttats till Danske Bank, vilket betyder att flytten är klar.

Flyttas bosparkontot automatiskt?

Nej, ditt barns bosparkonto flyttas inte utan ditt godkännande. Följ instruktionen ovan. Om ni är två vårdnadshavare måste båda godkänna bankbytet.

Måste jag lägga upp en ny stående överföring i samband med flytten?

Ja, i och med att du byter bank flyttas inte eventuella stående överföringar med automatiskt.

Du behöver därför lägga upp ett nytt månadssparande till ditt barns nya bosparkonto i Danske Bank, och ta bort eventuell nuvarande överföring.

Du får ett brev som bekräftar kontoöppning innehållande barnets nya kontonummer. Har du godkänt avtalet digitalt skickas ett mail med instruktioner, när kontoöppningen är klar. Då hittar du barnets kontonummer i Danske Banks internetbank.

Clearingnumret till Danske Bank är de första fyra siffrorna i kontonumret. 

Kan jag flytta över barnets bosparfonder?

I flyttprocessen godkänner du att nuvarande bosparfonder flyttas från Swedbank till motsvarande sparform (HSB Depå) hos Danske Bank. Efter flytten kan inget nytt sparande ske i dem, utan då väljer du bland Danske Banks poänggrundande fonder.

Det är endast vid fondförsäljning som du betalar skatt på eventuell vinst.

Hur genomför jag bankflytten för mitt barn? Vi är två vårdnadshavare men jag har ingen kontakt med den andra föräldern

Om inte samtliga vårdnadshavare kan/vill genomföra flyttprocessen för sitt barn kräver Danske Bank underlag från överförmyndaren.
Det kan vara lite knepigt att få överförmyndaren att uttala sig i frågan då de ibland svarat att de inte har mandat att bestämma detta. Då är det viktigt att föräldern kan argumentera för sin sak, för att få ett utlåtande. Det finns två webbsidor som föräldern kan använda sig av vid argumentation hos överförmyndaren; "konsumenternas" och "swedishbankers".
I en del fall kan det underlätta om föräldern vänder sig till en jurist. Danske Bank eller HSB kan inte hjälpa till att ta fram underlag. 

Fler frågor?

Här hittar du alla frågor och svar om flytten av HSB Bospar till Danske Bank.

Flytta bosparande åt minderårig