På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Andrahandsuthyrning – så funkar det

Den 1 juli 2014 ändrades reglerna kring andrahandsuthyrning av bostadsrätter. Synen på skäl för uthyrning har blivit något mer generös och bostadsrättsföreningen får möjlighet att ta ut en avgift av den som hyr ut. Det går endast att ta ut avgiften för andrahandsupplåtelse om det följer av stadgarna.
Illustration: David Karlström

Lagstiftaren har haft för avsikt att synen på bostadsrättshavarens skäl för andrahandsupplåtelse ska vara mer generös. Lagtexten har ändrats till att det krävs ”skäl”, inte som tidigare ”beaktansvärda skäl”.

Exempel på två situationer där bostadsrättshavaren nu bör kunna få tillstånd för att upplåta lägenheten i andra hand är när bostadsrättshavaren vill hyra ut lägenheten i andra hand till en närstående person eller under en övergångsperiod om normalt max ett år om bostadsrätten är svårsåld.

Nu, liksom tidigare, krävs det alltid att tillstånd söks av styrelsen. Ingen förändring beträffande bostadsrättsföreningens befogade anledning att vägra tillstånd har gjorts.

Lagändringen innebär också att bostadsrättsföreningen får rätt att ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse av den bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand. Avgiften har ett maxtak om 10 % av prisbasbeloppet per år. Om bostadsrätten endast hyrs ut under en del av ett år ska avgiften anpassas efter detta. För att bostadsrättsföreningen ska få ta ut avgiften krävs att det anges i bostadsrättsföreningens stadgar.

Den bostadsrättshavare som inte sköter betalningen av avgiften för andrahandsupplåtelse riskerar att få sin bostadsrättslägenhet förverkad. Om försummelsen endast är av ringa betydelse eller om betalning sker inom återvinningsfristen kan nyttjanderätten till bostadsrätten inte förverkas.

Om en bostadsrättsförenings stadgar inte överensstämmer med lagtext gäller alltid lagtexten. För att bostadsrättsföreningen som idag inte har skrivelsen om avgift för andrahandsupplåtelse ska få ta ut avgiften krävs det att stadgarna ändras. I version 4 och framåt av HSB Normalstadgar 2011 finns det möjlighet att ta ut avgift för andrahandsupplåtelse. Beslut om stadgeändring måste alltid tas på två på varandra följande föreningsstämmor. Vid den första stämman krävs enkel majoritet och vid den andra stämman krävs kvalificerad majoritet (2/3 majoritet). Bostadsrättsföreningen kan även ändra stadgarna vid en stämma till antalet. Det krävs dock att samtliga röstberättigade deltar på stämman och röstar för förslaget.