På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Vem ansvarar för skadedjuren?

Under sommaren när vi har varit borta har vi fått fullt med skadedjur på vår toalett. Vem ansvarar för detta? Vi eller föreningen?
Vem ansvarar för ohyran?

Både bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen har ett ansvar för ohyra. Ni som bostadsrättshavare ansvarar för att så fort ni upptäcker ohyra informera styrelsen i er bostadsrättsförening. Detta för att styrelsen så snabbt som möjligt ska kunna utrota ohyran.

Bostadsrättshavaren har ansvar för ohyra

Som bostadsrättshavare har ni ansvaret för att hålla lägenheten i gott skick och i det ansvaret ingår att se till att ohyra inte kommer in i lägenheten. Det finns ett uttryckligt förbud mot att ta in egendom i lägenheten som man vet är eller som man har anledning misstänka är behäftad med ohyra ( § 38 i HSB normalstadgar från 2011).

Om ni som bostadsrättshavare inte fullgör ert ansvar vid ohyra kan det vara en grund för att nyttjanderätten till bostadsrätten förverkas och att ni då kan bli uppsagda. Det kan ske om ni genom vårdslöshet orsakat att det finns ohyra i lägenheten eller om ni inte utan oskäligt dröjsmål meddelat styrelsen att ohyra finns i er lägenhet och på så sätt bidrar till att ohyran sprids i fastigheten.

Föreningen skyldig att utrota ohyran

När ohyra upptäcks i en bostadsrättslägenhet är bostadsrättsföreningen alltid skyldig att vidta lämpliga åtgärder för att utrota ohyran. Detta gäller oavsett om bostadsrättshavaren själv har varit vållande till att ohyran har kommit in i lägenheten, men i en sådan situation får bostadsrättshavaren stå för kostnaden.

En bostadsrättshavare som inte på något sätt varit orsak till ohyran har alltid rätt till ersättning för nödvändiga kostnader som han eller hon drabbas av med anledning av saneringen.

I de fall bostadsrättshavaren kan visa att ohyran beror på försummelse från föreningens sida kan han eller hon få rätt till skadestånd.