På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Beslut vid renovering

Stambyte på gång? Ska gården asfalterats? Så fattar styrelsen rätt beslut vid större renoveringar.
Illustration: David Karlström

Rena underhållsåtgärder för att hålla bostadsrättsföreningens hus i befintligt skick är styrelsens ansvars- och beslutsområde.

- Det är väldigt viktigt att styrelsen sätter sig ned och funderar på vad som gäller. Tas inte beslut på rätt sätt kan det få stora konsekvenser, säger fastighetsjurist Johan Kleveland på HSB Riksförbund.

Lagen sätter gränser

Byta takpannor eller lägga om asfalten på gården. Ja, även vissa smärre ombyggnader, exempelvis ett litet tak över en container, är något som föreningens styrelse på egen hand kan besluta om.

- Oavsett om det kostar tusen eller en miljon kronor. Hur dyra åtgärderna är spelar egentligen ingen roll, förtydligar Johan Kleveland.

Det är lagen som sätter gräns för vilka beslut styrelsen själv får ta. Sådana beslut ”som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus och mark ska fattas på en föreningsstämma”.*

- De flesta ombyggnadsåtgärder faller in under den här paragrafen. Då är det ingenting som styrelsen får ta beslut om.

Särskilda regler

Att sätta upp ett nytt garage, inreda vindslägenheter eller bygga bastu i källaren är exempel på beslut som måste tas med enkel majoritet på en föreningsstämma.
Ibland måste bostadsrättsföreningar besluta sig för projekt som innebär förändringar av bostadsrättshavarnas lägenheter. Då gäller särskilda regler.

Vanligast med sådana konsekvenser är kanske stambyte och renovering av balkonger. Det förra betyder ofta badrum med nya ytskikt och förändrad inredning. En större balkong kan påverka såväl den aktuella bostaden som grannens i våningen under i form av sämre ljusinsläpp.

Uttryckligt tillstånd krävs

Överväger styrelsen renovering och underhåll som innebär om- och tillbyggnad i lägenheterna krävs uttryckligt tillstånd från berörda bostadsrättshavare.

- Det räcker inte med passivitet, till exempel frånvaro, när frågan behandlas.

Ger inte bostadsrättshavaren sitt tillstånd krävs ett beslut – om åtgärden ska kunna genomföras som planerat – med två tredjedels majoritet av närvarande medlemmar på en föreningsstämma. Ett beslut som innan det träder i kraft dessutom måste godkännas i hyresnämnden.

Felaktigt beslut – vad händer?

Vad kan bli följden av ett juridiskt felaktigt styrelsebeslut i en fråga som egentligen skulle ha behandlats på en föreningsstämma?

- Då måste den tas upp på stämman för ett nytt beslut. Om beslutet inneburit att föreningen skadats på något sätt av styrelsens agerande kan styrelsens ledamöter lastas och bli ekonomiskt ansvariga.

Vilket är det vanligaste felet från bostadsrättsföreningarnas styrelser när det gäller beslutsordning?

- Jag skulle säga att man inte uppmärksammar kraven i samband med förändring av lägenheterna. Det är exempelvis väldigt svårt att genomföra ett stambyte utan att så är fallet. Många föreningar missar det här, tar bara ett stämmobeslut och genomför sedan åtgärderna, säger fastighetsjurist Johan Kleveland på HSB Riksförbund.

* Bostadsrättslagen 9 kap 15§

Text: Thomas Andersson