På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Våra webbplatser hsb.se och blogg.hsb.se innehåller cookies. En cookie  är en liten textfil, som webbplatsen som du besöker begär att spara på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa den efter användarens önskemål och val.

Så säger lagen

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om:

  •     att webbplatsen innehåller cookies,
  •     vad cookies används till.


Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se används för att webbplatserna ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatserna efter de val som du gör på dem.

Det finns tre typer av cookies. Samtliga typer används på hsb.se och blogg.hsb.se:

  • Permanent cookie: Sparas på din dator under en bestämd tid. Denna cookie används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förenkla ditt användande av webbplatsen.
  • Sessionscookie: Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
  • Cookies för statistik. Dessa är till för vår statistik över hur många som besöker vår webbplats.

Att undvika cookies

Om du inte vill samtycka till cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar cookies, eller så att du informeras om att en webbsida innehåller cookies. Via  webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Beslut vid renovering

Stambyte på gång? Ska gården asfalterats? Så fattar styrelsen rätt beslut vid större renoveringar.
Illustration: David Karlström

Rena underhållsåtgärder för att hålla bostadsrättsföreningens hus i befintligt skick är styrelsens ansvars- och beslutsområde.

- Det är väldigt viktigt att styrelsen sätter sig ned och funderar på vad som gäller. Tas inte beslut på rätt sätt kan det få stora konsekvenser, säger fastighetsjurist Johan Kleveland på HSB Riksförbund.

Lagen sätter gränser

Byta takpannor eller lägga om asfalten på gården. Ja, även vissa smärre ombyggnader, exempelvis ett litet tak över en container, är något som föreningens styrelse på egen hand kan besluta om.

- Oavsett om det kostar tusen eller en miljon kronor. Hur dyra åtgärderna är spelar egentligen ingen roll, förtydligar Johan Kleveland.

Det är lagen som sätter gräns för vilka beslut styrelsen själv får ta. Sådana beslut ”som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus och mark ska fattas på en föreningsstämma”.*

- De flesta ombyggnadsåtgärder faller in under den här paragrafen. Då är det ingenting som styrelsen får ta beslut om.

Särskilda regler

Att sätta upp ett nytt garage, inreda vindslägenheter eller bygga bastu i källaren är exempel på beslut som måste tas med enkel majoritet på en föreningsstämma.
Ibland måste bostadsrättsföreningar besluta sig för projekt som innebär förändringar av bostadsrättshavarnas lägenheter. Då gäller särskilda regler.

Vanligast med sådana konsekvenser är kanske stambyte och renovering av balkonger. Det förra betyder ofta badrum med nya ytskikt och förändrad inredning. En större balkong kan påverka såväl den aktuella bostaden som grannens i våningen under i form av sämre ljusinsläpp.

Uttryckligt tillstånd krävs

Överväger styrelsen renovering och underhåll som innebär om- och tillbyggnad i lägenheterna krävs uttryckligt tillstånd från berörda bostadsrättshavare.

- Det räcker inte med passivitet, till exempel frånvaro, när frågan behandlas.

Ger inte bostadsrättshavaren sitt tillstånd krävs ett beslut – om åtgärden ska kunna genomföras som planerat – med två tredjedels majoritet av närvarande medlemmar på en föreningsstämma. Ett beslut som innan det träder i kraft dessutom måste godkännas i hyresnämnden.

Felaktigt beslut – vad händer?

Vad kan bli följden av ett juridiskt felaktigt styrelsebeslut i en fråga som egentligen skulle ha behandlats på en föreningsstämma?

- Då måste den tas upp på stämman för ett nytt beslut. Om beslutet inneburit att föreningen skadats på något sätt av styrelsens agerande kan styrelsens ledamöter lastas och bli ekonomiskt ansvariga.

Vilket är det vanligaste felet från bostadsrättsföreningarnas styrelser när det gäller beslutsordning?

- Jag skulle säga att man inte uppmärksammar kraven i samband med förändring av lägenheterna. Det är exempelvis väldigt svårt att genomföra ett stambyte utan att så är fallet. Många föreningar missar det här, tar bara ett stämmobeslut och genomför sedan åtgärderna, säger fastighetsjurist Johan Kleveland på HSB Riksförbund.

* Bostadsrättslagen 9 kap 15§

Text: Thomas Andersson