På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Tillstånd för studsmatta och pool?

En bostadsrättshavare behöver söka om tillstånd för att sätta upp en flyttbar pool eller montera en studsmatta på bostadsrättsföreningens mark. Tillstånd behövs även om den flyttbara poolen eller studsmattan ska monteras på en uteplats som bostadsrättshavaren har rätt att nyttja.

Enligt HSB Normalstadgar 2011 ska bostadsrättsföreningen främja fritidsverksamhet, stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov. Olika typer av lekredskap är många gånger önskvärt hos barnfamiljer. Om flyttbara pooler och studsmattor kan användas med liten risk för skador och störningar kan det vara trevlig för gemenskapen att ge tillstånd till dessa. Ett tillstånd bör ges med beaktande av placering, säkerhet och för att minska risken för störningar av övriga boende. Det kan även vara bra att beakta att en flyttbar pool innehåller stora mängder vatten som, vid en olycka, kan läcka ut och orsaka omfattande vattenskador på bostadsrättsföreningens fastighet.

Flera skulle kunna bli ansvariga om skada uppkommer. Ägaren till lekredskapet, föräldrar till sitt barn, bostadsrättsföreningen och tillverkaren kan alla i olika scenarier och i olika utsträckning bli ansvariga för en eventuell skada.

Bostadsrättsföreningar har vad som brukar kallas för fastighetsägaransvar. Det innebär att bostadsrättsföreningen som fastighetsägare har ett ansvar för att hålla fastigheten säker och se till att den fungerar som den ska och att den inte medför risker för miljön eller hälsan för de boende och utomstående. Det här ansvaret kan aktualiseras i och med att en bostadsrättshavare vill eller redan har ställt upp en studsmatta, flyttbar pool eller annat lekredskap på föreningens mark. Enligt HSB Normalstadgar 2011 svarar även bostadsrättsföreningen för underhållet av gemensamma utrymmen. Om bostadsrättsföreningen väljer att ställa upp en studsmatta eller flyttbar pool på bostadsrättsföreningens mark är bostadsrättsföreningen skyldig att se till att den underhålls, är i gott skick och att lämplig skyddsutrustning finns. Om skada uppkommer på grund av bostadsrättsföreningens bristande underhåll kan föreningen bli skadeståndsskyldig.

Föräldrar har också ett ansvar för sina barn, så kallad tillsynsplikt. Det betyder att föräldrar ansvarar för att barnet inte skadar sig själv eller andra. Är det ett fel i själva produkten skulle även tillverkaren kunna bli ansvarig för skadan. En ägare till ett lekredskap skulle också kunna bli ansvarig för en skada med hänsyn till exempelvis dess placering.

Det är inte möjligt att ge ett generellt besked om vem som ansvarar för en eventuell person- eller sakskada kopplat till lekredskap utan detta bedöms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Det är dock viktigt att bostadsrättsföreningen är medveten om att fastighetsägaransvaret alltid kan aktualiseras i och med skador och olyckor på föreningens fastighet. Omständigheter som kan påverka bedömningen är vilken vetskap bostadsrättsföreningen haft eller borde haft om var eventuella flyttbara pooler eller studsmattor placerats, om tillstånd givits och vad man kunnat göra för att undvika en eventuell skada.

Även om bostadsrättsföreningen aldrig helt kan friskriva sig från ett eventuellt ansvar i egenskap av fastighetsägare kan bostadsrättsföreningen göra mycket för att minska risken för att skada inträffar.

Vår rekommendation är att om en bostadsrättsförening vill ge tillstånd för montering av flyttbar pool och/eller studsmatta bör detta göras genom att ett avtal tecknas mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. I ett avtal kan bostadsrättsföreningen villkora tillståndet med exempelvis att skyddsnät på studsmatta måste sättas upp och att den flyttbara poolen ska övertäckas när den inte används. På detta sätt går det att minska risken för att skador uppkommer. En annan fördel är att det ansvar som bostadsrättshavaren har tydliggörs.