Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Renovering: Trend eller behov?

Statusstress, inredningsintresse eller förhoppning om en värdeökning? Skälen till renoveringsivern i svenska hem är flera och komplexa. Men en sak är säker – det handlar inte enbart om nödvändiga reparationer.
”Den mest miljövänliga renoveringen är den som inte görs alls”.

Fullt fungerande kök slängs ut efter bara några år för att luckorna har fel färg eller design. Badrum rivs ut för att kaklet har blivit otrendigt. Renoveringsivern i svenska hem har tagit enorma proportioner de senaste åren, ivrigt påhejad i tv, tidningar, på bloggar och i sociala medier. Men varför är vi så måna om att göra om?

För de flesta är bostadsköpet den största affär de gör i livet. Det medför en hel del stress. Många oroar sig för att inte få tillbaka de investerade pengarna vid en framtida försäljning. Därför vill man vårda, renovera och hålla fint i sin bostad. Men enligt beteendevetaren Ann-Sofie Lundmark på Brinkegruppen är det inte bara ekonomin som är drivkraften. Lika ofta handlar det om en strävan efter att passa in.

– Vi människor har ett behov av att tillhöra ett sammanhang. För många kan möjligheten att visa upp ”det perfekta hemmet” i sociala medier eller bland vänner vara ett sätt att knyta sig till ett sådant sammanhang.

Men jakten på det perfekta hemmet blir ofta en kortsiktig jakt på lycka. För många leder jämförandet till ökad stress. Inte sällan ligger det dessutom annat bakom och gnager.

– Det kan vara en flykt från annat, som man borde ta tag i först. Att renovera är något konkret, men då missar man kanske kärnan i det verkliga problemet, säger Ann-Sofie Lundmark.

I sitt arbete som parterapeut möter hon ofta par där renoveringar har lett till problem i relationen.

– I sin iver att förändra hemma tappar de bort varandra. Ofta på grund av att de underskattar den tid och kraft det tar, vilket leder till ständiga konflikter. För att undvika det bör man dels sänka kraven, dels prata igenom sina förväntningar, både före, under och efter renoveringen, menar Ann-Sofie Lundmark.

– Fundera på vad ni vill med ert hem och sänk kraven. Fråga er till vilket pris det är värt att få det perfekta hemmet.

Att boendet har blivit en förlängning av oss själva, som vi bygger våra personliga varumärken kring, håller Pia-Lotta Svensson, säljchef på Fastighetsbyrån med om.

– Hemmet är en statussymbol som vi marknadsför oss själva genom. Därför tycker folk att det är viktigt att sätta sin egen prägel på det, oavsett om köket är nyrenoverat när de flyttar in eller inte. 

Pia-Lotta Svensson säljer bostäder i Stockholms innerstad och ser ofta hur de nya ägarna vill göra om efter sin egen smak.

– Jag har ibland sålt samma lägenhet flera gånger under en kort tid och den kan se helt olika ut beroende på vem som bott där. Men för några år sedan var det faktiskt värre, menar Pia-Lotta Svensson.

– Då rev man ut precis allt. Idag tänker folk till lite mer och försöker renovera varsammare. Bara för att man vill göra om måste ju inte allt tas bort. Ofta kan man göra mindre ingrepp som ändå gör väldigt mycket.

Att riva ut fullt fungerande kök och badrum är knappast något som miljön mår bra av. Hur ska man då tänka för att få det fint hemma men ändå skona miljön? Magnus Ulaner, miljöchef på HSB Riksförbund har några goda råd.

– Nummer ett är att fundera på om du verkligen måste göra om. Vad är ett verkligt behov och vad är en önskan om att ändra om eller följa en trend? Finns det ett renoveringsbehov gäller det att tänka till på vad du kan behålla. Ofta kan köksstommarna leva längre än luckorna som i sin tur kan lackas om och få nya beslag. Fundera också på materialvalen. Gedigna, robusta material kan vara dyrare men har längre livslängd, vilket gör dem mer miljövänliga. Undvik plastgolv som kan innehålla hormonstörande ämnen och välj gärna naturmaterial till köksbänken. Leta också efter miljömärkta material och produkter och ställ krav på din entreprenör.

– Kräv att de byggvaror som används är miljöbedömda hos Byggvarubedömningen. Kräv också att entreprenörer källsorterar enligt byggindustrins branschriktlinjer, säger Magnus Ulaner.

Men framför allt – fundera en extra gång över behovet. Den mest miljövänliga renoveringen är den som inte görs alls…

Viktigt!

Här kan du läsa mer om vad du får och inte får göra i din hyresrätt eller bostadsrätt.