Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Trender för innergårdar

Från potatisplantor och utedass till takterrasser, cityodlingar och smarta cykel- utrymmen. Innergårdarnas funktion varierar med tiden. Men hur planerar man gemensamma utrymmen och hur ser framtidens trender ut?
Innergårdstrender

InnergårdInnergårdar är bostadsrättsföreningens gemensamma vardagsrum utomhus. En halvprivat sfär där kidsen kan leka, middagar kan grillas och ätas utomhus och där man kan byta några ord med sina grannar.


–Innergårdar är gröna lungor för staden, viktiga både för djuren och 
för stadens mikroklimat. De påverkar luftfuktigheten och buffrar värme och kyla, säger Tina Andersson, landskapsarkitekt på VAP som planerat flera HSB-innergårdar genom åren.

Så planeras en innergård

När innergårdar planeras är ekonomin ofta den tyngst vägande faktorn, enligt Tina Andersson. Smakar det så kostar det – både i anläggning och skötsel. Och förutom att en innergård ska se vacker ut och vara behaglig att vistas på är det ofta många funktioner som ska in på den lilla ytan: återvinningsrum, cykel- och kanske bilparkering. De ska vara tillgängliga för brandbilar och för alla människor oavsett funktionshinder.

När en innergård planeras är det alltid en avvägning mellan estetik och form:

– Om man gör en gård som är väldigt praktisk men ser trist ut kommer ingen att använda den och då tappar den sin funktion på så sätt. En gård som är vacker men inte fungerar praktiskt kommer ingen heller att använda, säger Tina Andersson.

Så får du till en bra innergård

Hennes recept på att lyckas få till en bra innergård är att skapa en intressant plats som är både enhetlig och varierad. Den ska kännas som en sammanhållen plats, man ska kunna överblicka den, men det måste finnas något som gör den spännande också.

– Skapa en behaglig och omväxlande bas och plocka sedan in de detaljer som behövs i den.

Tina Andersson har kommit fram till att lagom faktiskt är bäst när det gäller innergårdar.

– Man vet aldrig vilka som flyttar in i ett hus: barnfamiljer, singlar eller äldre. Om man gör en lösning som vänder sig väldigt tydligt mot någon viss grupp kan det bli helt fel.

Det går trender i innergårdar. Återvinningsbodarna är ett nytt inslag. Fler och fler cykelplatser behövs eftersom människor cyklar mer. Utedassen från början av 1900-talet är däremot borta. Likaså potatisodlingarna som fanns på många innergårdar under krigsåren.

Stadsodlingar blir vanligare

Däremot kan stPotatis i korgadsodlingar komma att bli ett vanligare inslag på innergårdar framöver:

– Människor verkar vilja odla mer mat själva så det är inte otänkbart att det är något vi kommer att få se på fler innergårdar framöver. I USA är cityodlingar stort – jag tror att det hänger ihop med hur tät staden är på bebyggelse. Vi människor har behov av att se grönska i vår omgivning, säger Tina Andersson.

Gröna tak med sedumväxter har blivit vanligare. De hjälper staden att hantera dagvattenavrinningen eftersom det fördröjer avrinningen. Tina Andersson tror att vi kommer att få se fler träd planteras i stora krukor framöver, en trend från Europa. Och kanske att fler föreningar kommer att experimentera med inglasning av hela eller delar av gården.

– Att glasa in hela gården blir väldigt dyrt men bara några kvadratmeter inglasat kan göra att man kan använda gården mycket mer.

En kanske lite tristare trend från USA är att människor låser in sig och gärna vill omgärdas av murar och staket.

– Vi svenskar är lite ambivalenta i frågan. Å ena sidan vill vi kunna röra oss fritt med allemansrätten och allt, å andra sidan har många ett behov av att känna trygghet och att ’det här är min plats’.

Nyproduktioner i HSB med fina innergårdar:

UMEÅ, Brf Utsikten
Spektakulärt grafiskt mönster på sin stensättning.

GÄVLE, Brf Skäret
Fin gård med utsikt över kanalen.

UPPSALA, Brf Åsikten
Grön innergård med förskola.

JÄRVASTADEN, Brf Dammtorp
Innergård med lekpark och odlingslotter.

JÖNKÖPING, Brf Yasuragi
Prisbelönt innergård där det växer japanska körsbärsträd.

NYKÖPING, Brf Forsen
Ligger fint mot Nyköpingsån.

GÖTEBORG, Brf Verona,
brf Boulevarden, brf Hovslagaren

LUND, Brf Sockertoppen

Fler nyproduktioner med fina innergårdar hittar du på hsb.se.