På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

Får vi villkora försäljningen?

Jag och min sambo har gått skilda vägar och ska sälja vår lägenhet, men vill inte behöva sälja med förlust. Och det känns heller inte bra att sälja först och chansa på att vi hittar något bra sedan. Kan vi villkora vår försäljning, eller våra köp, på något sätt så att vi känner oss tryggare? Vad ska vi tänka på i så fall så att det håller juridiskt?

Det är fullt möjligt att avtala om olika typer av villkor vid försäljning eller köp av en bostadsrätt, men det är ingen ovillkorlig rätt man har. Det bygger på att köpare och säljare förhandlar fram villkor och kommer överens. Säljare kan sätta upp vissa krav för försäljningen, som att säljaren ska ha köpt en ny bostad inom viss tid, men i praktiken kan det vara svårt eftersom många spekulanter troligen skräms bort av sådana villkor.

En mer vanlig och mer allmänt accepterad lösning är i stället att köpare sätter upp särskilda villkor för att köpa en viss lägenhet. Det är en god idé att informera säljaren i ett tidigt skede, eller mäklaren, att ni som köpare bara vill köpa lägenhet under vissa förutsättningar, till exempel att er lägenhet säljs. På det sättet kommer inte era villkor som en överraskning för säljaren.

Villkor i avtalet

När säljare och köpare är överens brukar man vilja vara snabb med att skriva överlåtelseavtalet så att parterna blir bundna till överlåtelsen. Av bostadsrättslagen framgår att ett överlåtelseavtal måste vara skriftligt, undertecknats av både köpare och säljare samt innehålla uppgift om pris och vilken lägenhet det avser. De här formkraven är minimikrav och utöver det ska självklart parternas eventuella andra villkor finnas med i avtalet.

Normalt sett utformas avtal för villkorade köp som så att i de fall där villkoren inte uppfylls, som exempelvis att man inte lyckas sälja sin lägenhet, har köparen eller säljaren rätt att häva avtalet utan att riskera att bli skadeståndsskyldig.

Exakt hur man formulerar avtalet är olika från fall till fall och beror givetvis på vilka villkor som köpare och säljare kommit överens om. Men det är av stor vikt att villkoren framgår tydligt så att säljare och köpare är väl införstådda med vad man avtalat.

I just ert fall är det framförallt angeläget att det tydligt framgår till vilket lägsta pris och inom vilken tid ni ska ha sålt er nuvarande lägenhet för att villkoret ska vara uppfyllt.
Det är väldigt viktigt att avtalet blir rätt formulerat. Därför rekommenderas att en jurist eller erfaren mäklare hjälper er att utforma det.

Experten tipsar

HSBs fastighetsjurist Jonna Silow om fyra vanliga krav vid villkorat köp:

1. Att banken beviljar köparen lån.
2. Att köparens lägenhet säljs inom en viss tid för lägst ett visst pris.
3. Att vissa befintliga brister i lägenheten, som till exempel sprickor i golv, åtgärdas av säljaren. (Här avtalas ofta om rätten till prisavdrag i stället för hävning om villkoret inte uppfylls).
4. Att köparen ska få göra en (extra) besiktning av lägenheten och att han eller hon då ska ha rätten att häva köpet om det framkommer vissa särskilt allvarliga brister.