På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Upptäckt av asbest i fastigheten - vad göra?

Asbest finns inte bara i de välbekanta eternitplattorna utan går att finna på flera olika ställen i hus byggda före 1977. Vanligast är att man hittar asbest vid renovering av hus byggda på 1950-, 1960- och 1970-talet. Dock kan asbest även förekomma i äldre hus. I äldre hus är det vanligast att hitta asbest i till exempel brandskyddsmaterial, isoleringsmaterial, bullerisolering, fix och fog till kakel och golvmaterial.
Lägenhetsdörr

Enligt 7 kap. 4 § bostadsrättslagen har en bostadsrättsförening skyldighet att hålla lägenheten och huset i gott skick i den mån ansvaret inte enligt 7 kap. 12 § bostadsrättslagen vilar på bostadsrättshavaren. Fördelningen av underhållsansvaret regleras närmre i bostadsrättsföreningens stadgar. 

Bostadsrättsföreningen har också enligt 8 kap. 6 § 2 st. miljöbalken en skyldighet att vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.

Arbetsmiljöverket konstaterar avseende asbest:

"När man bearbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs en stor mängd asbestfibrer som svävar i luften under mycket lång tid eftersom fibrerna är mycket lätta och tunna. Det är farligt att andas in asbestfibrer eftersom fibrerna kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar som till exempel cancer."

Om bostadsrättshavaren initierat en renovering och genom renoveringen har frilagt asbesten ska bostadsrättshavaren stå för saneringskostnaden. När asbesten frilagts utgör den en olägenhet för människors hälsa. 

I en dom från Stockholms tingsrätts (Stockholms tingsrätt, 10 januari 2008, T 10068–07) har en liknande fråga prövats. Domstolen konstaterade följande.

"Eftersom [bostadsrättshavaren] orsakat behovet av sanering har han i förhållande till föreningen att svara för den uppkomna olägenheten. Skäl att ålägga föreningen betalningsskyldighet på grund av bestämmelser i bostadsrättslagen eller miljöbalken föreligger därför inte." 

Om bostadsrättshavaren orsakat behovet av saneringen ska bostadsrättshavaren alltså därför också stå för kostnaden. Någon möjlighet att ålägga bostadsrättsföreningen att stå för kostnaden enligt bostadsrättslagen eller miljöbalken finns inte.