På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Vem ansvarar för vad vid vattenskador?

Vad är det för regler som gäller när en vattenskada inträffat på grund av att underhållet av taket är undermåligt? Jonna Silow, fastighetsjurist på HSB Riksförbund, svarar:

Vem som är ansvarig att utföra och bekosta reparationer på grund av en vattenskada är beroende av vem som är underhållsansvarig för de olika delarna som drabbats. Underhållsansvaret fördelas mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren genom bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar.

Undersök omfattningen

Föreningen ska till att börja med utföra en undersökning av skadans omfattning. I det fall det har blivit åverkan på delar där föreningen är ansvarig ska föreningen även svara för att riva ut skadade delar och torka ut det drabbade området. Därefter ansvarar föreningen för att återställa och reparera de delar som föreningen har underhållsansvar för. När detta är färdigställt ska sedan bostadsrättshavaren vidta, och bekosta, nödvändiga åtgärder för de delar denne är ansvarig för.

Vem ska betala?

Vem som i slutändan är ansvarig att betala kostnaderna har emellertid inget med underhållsansvarets fördelning att göra. Visar det sig att skadan orsakats av någon annan, till exempel en granne eller föreningen genom vårdslöshet eller försumlighet, så kan ett skadeståndskrav riktas mot denne. Regnar det in genom taket för att föreningen inte har utfört sedvanligt underhåll kan det vara så att föreningen blir betalningsansvarig för samtliga kostnader i slutändan.

Kontakta försäkringsbolaget

Det är givetvis en god idé att vardera part kontaktar sitt försäkringsbolag så snart man blir varse om en inträffad skada. När det gäller skador på grund av utifrån inträngande vatten är det dock dessvärre ovanligt att försäkringsbolagen utger ersättning, så kontrollera gärna vad ert försäkringsbolag har för villkor.