Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Energi: Stora besparingar med datoriserad driftövervakning

Med ett datoriserat driftövervakningssystem kan en bostadsrättsförening göra rejäla energibesparingar samtidigt som värmekomforten i lägenheterna blir bättre och övervakningen förenklas.

Genom att placera en dator i en fastighets undercentral kan man få kontroll på tekniken i hela huset. I första hand handlar det om allt som ingår i värme- och ventilationssystemen, men det går även att bygga på andra funktioner.

– När vi installerar ett datoriserat drift­övervakningssystem i en fastighet skräddarsyr vi programmeringen så att den passar den enskilda fastighetens förutsättningar. Sedan optimeras systemet fortlöpande, berättar Erik Stjärnborg, chef på HSB Värmlands energiavdelning.

– När man väljer teknik är det viktigt att se till att den är framtidskompatibel. Därmed kan man koppla på sådant som exempelvis portlås, belysning och tvättstugebokning.

Betalar sig på 2-5 år

Erik Stjärnborg ser framför allt tre stora fördelar med det datoriserade driftövervakningssystemet.

– För det första ger det en stor energibesparing. Det brukar handla om en nedgång med mellan 5 och 15 procent av fastighetens totala energianvändning för värme.

Investeringen betalar sig vanligtvis på mellan två och fem år, säger han.

Den andra stora fördelen är att systemet ofta ger högre komfort i lägenheterna. Detta tack vare att man styr temperaturen på ett betydligt smartare sätt.

– Det vanligaste är att temperaturen styrs via en givare som placerats utomhus i norrläge. Om det är kallt skickar värmecentralen ut mer värme till lägenheterna. Det kallas utekompenserad reglering. Den nya, smartare tekniken använder i stället innegivare som placeras i lägenheterna. Data från givarna skickas trådlöst till undercentralen som räknar fram ett medelvärde och reglerar temperaturen efter det, så kallad behovsstyrd reglering.

Dubbla vinster

Den tredje fördelen är att systemet ger förenklad och förbättrad kontroll. Genom fjärrövervakning kan man övervaka systemet och snabbt upptäcka problem innan de växer sig större. Om man kopplar på en vattenmätare med larmfunktion på systemet, kan man exempelvis säkerställa att det inte står och läcker någonstans.

– En annan sak som är viktigt att framhålla är att systemet inte bara spar energi utan att det även spar effekt, något som inte många känner till att energibolagen tar extra betalt för.

Erik Stjärnborg tar som exempel den effekttopp som uppstår vintermorgnar när ett stort antal människor ställer sig i duschen ungefär samtidigt. Under vintern händer det att vissa kommuner tvingas köpa in extra kapacitet till sitt fjärrvärmesystem för att garantera försörjningen. Och då händer det att denna ”spetsning” kommer från fossila energikällor.

– Våra system känner av de här topparna och lånar då automatiskt effekt från värmeledningssystemet, som alltså går ner något i effekt under begränsad tid, till förmån för varmvattensystemet. Värmeledningssystemet är så trögt att det inte hinner märkas på inomhustemperaturen. Det resulterar dels i lägre kostnader för bostadsrättsföreningen, dels ger det en miljövinst eftersom behovet av att spetsa med till exempel olja i fjärrvärmenäten minskar.

Fakta: HSB hjälper till

Föreningar som är intresserade av datoriserade driftövervakningssystem kan kontakta sin egen regionala HSB-förening. HSBs energikonsulter kan hjälpa till med kalkyler och ta fram förslag på lösningar.