Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

6 tips för en lyckad stämma

Dags för stämma, men hur gör man egentligen för att fler än bara styrelsen ska dyka upp? Vi ger dig de bästa tipsen för att få en lyckad stämma i din förening.

Engagera medlemmarna i förväg

Vill du att fler av medlemmarna ska vara med på stämman? Börja då med att ställa följande fråga till så många som möjligt: Hur vill du att vi ska utforma årsstämman för att den ska bli relevant för dig? Sätt sedan som mål hur många som ska komma på stämman både i år och de ­kommande åren. Använd sedan svaren från medlemmarna för att fundera ut vad ni kan göra för att nå det målet. Barn­passning för småbarnsföräldrar i ­anslutning till stämman kanske, eller ­mötesformer som inkluderar fler.

Planera in det lilla extra

Fundera på om ni kan planera in något litet extra som lockar fler deltagare. Några föreningar har bjudit in räddningstjänsten för att prata om hur man kan förebygga brand, andra har lotterier där man vinner saker på sitt lägenhetsnummer och i andra finns det talangfulla medlemmar som kan uppträda. Bjud också gärna på både mat och fika, det blir ett bättre möte och trevligare stämning om blodsockret inte är för lågt, och planera hellre in maten före än efter förhandlingarna.

Kallelsen – kombinera personligt och formalia

Självklart ska kallelsen uppfylla formalia. Men samtidigt som det är viktigt att den är korrekt ska den också göra stämman intressant och lockande för mottagaren. Lägg gärna med ett försättsblad där ni på ett personligt sätt förklarar att det är stämma på gång och att det ska bli trevligt att få träffa alla. Passa också på att förklara varför ni har stämma och varför det är viktigt både för föreningen och de enskilda med­lemmarna. Har de den kunskapen ökar chansen att de blir intresserade och deltar.

Var ska vi vara?

En viktig fråga är hur ni kan göra det praktiskt möjligt för medlemmar att komma till lokalen och delta i förhandlingarna. Att välja rätt lokal är en viktig faktor för att lyckas med det. En del föreningar har egen samlingslokal, men det kan ändå vara bra att ut­värdera om den ska användas till stämman. Kan även medlemmar som har svårt att gå ta sig dit? Kan även medlemmar som har nedsatt hörsel höra vad som sägs? Räcker ventilationen för så många deltagare och kan alla både se och höra stämmans ordförande?

Förbered alla på vad som ska hända

En del drar sig för att gå på stämma för att de är rädda att de ska bli på­tvingade ­uppgifter de egentligen inte vill ha. Lugna dem genom att skicka med valberedningens förslag tillsammans med övriga handlingar, och förbered också gärna förslag på justerare och rösträknare så att medlemmarna slipper obehagliga överraskningar på stämman. Se också till att ni har en aktuell ­förteckning över medlemmarna så att ni vet vilka som har rösträtt, och förbered röstkort redan innan så att ni har dem redo om det blir votering.

Funktionärer

Det allra bästa är om en extern person är stämmans ordförande. Då är ni säkra på att slippa hamna i svåra situationer och jävsdiskussioner när ni till exempel tar beslut om ansvarsfrihet. Däremot är det bra om styrelsen passar på att presentera sig själv och vad de ­ansvarar för och vad som ­händer ­framöver så att medlemmarna efter ­stämman känner sig inspirerade snarare än sitter med en massa frågetecken. Se också till att informera alla medlemmar om vad som hände på stämman i till ­exempel nästa nyhetsbrev.

Så kan HSB hjälpa till

Exakt vad HSB kan hjälpa till med beror på vilken regionförening ni tillhör. Men generellt kan de flesta hjälpa till med en extern ordförande bara ni hör av er i tid. Ni kan också ta hjälp av HSB-ledamoten i er styrelse för tips om hur ni ska få stämman att bli korrekt men också intressant och viktig för medlemmarna. Flertalet regionföreningar inom HSB kan också hjälpa till med att formulera och trycka upp kallelser och dagordning.

HSBs kod för föreningsstyrning är ett internt verktyg för organisationen och innehåller många färdiga mallar att  ladda ner på HSB.se.