På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB
Dela

Så undviker ni jäv i styrelsen

En god styrelsekultur och ett metodiskt arbete – både kring nya upphandlingar och löpande förvaltningstjänster. Det är viktiga komponenter i en professionell bostadsrättsförening.

En bostadsrättsförening är som ett företag där styrelsen mellan årsstämmorna har ansvaret för drift och skötsel. Om en styrelsemedlem berikar sig själv eller någon närstående på föreningens bekostnad är det att betrakta som jäv. Jävsfrågan har alltid varit viktig, men kanske blivit extra aktuell i en föränderlig omvärld där kriminella nätverk i ökad utsträckning infiltrerar företag och utövar påtryckningar.

Minst två i varje upphandling

− För att minska risken för oegentligheter och jäv och för att förebygga detta, är det viktigt att alla funktioner och roller i bostadsrättsföreningen förstår och tar sitt ansvar. Till exempel att styrelsen är professionell och väl sammansatt och att utbetalningar kräver dubbel attest, säger Niklas Widebeck, utredningschef på HSB.

− Valberedningen har en strategiskt viktig uppgift i att sätta samman en styrelse som har rätt kompetens. Den bör inte nöja sig med att bara fylla luckor när någon slutar, utan ska titta på helheten och möjligheten att långsiktigt förädla styrelsens sammansättning. En bra mix av människor i styrelsen skapar också förutsättningar för en god kultur i föreningen.

När det uppstår jävsproblematik i en styrelse har inte strukturen fungerat som den ska och upphandlingar har gjorts på ett icke affärsmässigt sätt.

− För att en upphandling ska bli bra bör man för det första alltid vara två som arbetar med den. För det andra bör man göra ett grundligt arbete med beslutsunderlaget och låta resten av styrelsen ta del av detta innan beslut fattas. Först därefter kan man kontakta leverantörer för offerter. Alltför ofta vill man bara få saker och ting gjorda och går direkt till en leverantör, säger Niklas Widebeck.

Utvärdera ert arbete

För att säkerställa ett bra arbetssätt bör styrelsen minst en gång per år ägna del av ett möte åt att utvärdera sina arbetsformer. Långa och många styrelsemöten är ofta en signal om att styrelsearbetet kanske inte bedrivs så effektivt som det kunde. Har vi rätt fokus? Finns det bra dokumentation? Ska hjälp med beslutsunderlagen köpas in och styrelsen diskutera beslutsförslaget i stället för att slita med själva underlaget? Hyser våra medlemmar tillit till oss och vårt arbete? Informerar vi medlemmarna bra och i tid, samt ger vi dem chansen att påverka? Vad kan vi göra bättre? Bör vi upprätta en åtgärdsplan?

Fakta: 9 sätt att undvika jäv i styrelsearbetet

• Undvik närståendetransaktioner.
• Rotera uppgifter inom styrelsen.
• Årlig översyn av attestordning.
• Utvärdera styrelsens arbetsformer minst en gång per år.
• Ha alltid fasta styrelsearvoden.
• Se till att det alltid är minst två som arbetar med en upphandling.
• Arbeta fram ett ordentligt beslutsunderlag som hela styrelsen får ta del av innan upphandling görs.
• Kontrollera företagen som upphandlas genom att ta referenser, kolla att de har F-skatt och ansvarsförsäkring.
• Undvik förskott och betala gärna slutlikvid först efter slutbesiktning.