På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB
Dela

Så undviker ni jäv i styrelsen

En god styrelsekultur och ett metodiskt arbete – både kring nya upphandlingar och löpande förvaltningstjänster. Det är viktiga komponenter i en professionell bostadsrättsförening.

En bostadsrättsförening är som ett företag där styrelsen mellan årsstämmorna har ansvaret för drift och skötsel. Om en styrelsemedlem berikar sig själv eller någon närstående på föreningens bekostnad är det att betrakta som jäv. Jävsfrågan har alltid varit viktig, men kanske blivit extra aktuell i en föränderlig omvärld där kriminella nätverk i ökad utsträckning infiltrerar företag och utövar påtryckningar.

Minst två i varje upphandling

− För att minska risken för oegentligheter och jäv och för att förebygga detta, är det viktigt att alla funktioner och roller i bostadsrättsföreningen förstår och tar sitt ansvar. Till exempel att styrelsen är professionell och väl sammansatt och att utbetalningar kräver dubbel attest, säger Niklas Widebeck, utredningschef på HSB.

− Valberedningen har en strategiskt viktig uppgift i att sätta samman en styrelse som har rätt kompetens. Den bör inte nöja sig med att bara fylla luckor när någon slutar, utan ska titta på helheten och möjligheten att långsiktigt förädla styrelsens sammansättning. En bra mix av människor i styrelsen skapar också förutsättningar för en god kultur i föreningen.

När det uppstår jävsproblematik i en styrelse har inte strukturen fungerat som den ska och upphandlingar har gjorts på ett icke affärsmässigt sätt.

− För att en upphandling ska bli bra bör man för det första alltid vara två som arbetar med den. För det andra bör man göra ett grundligt arbete med beslutsunderlaget och låta resten av styrelsen ta del av detta innan beslut fattas. Först därefter kan man kontakta leverantörer för offerter. Alltför ofta vill man bara få saker och ting gjorda och går direkt till en leverantör, säger Niklas Widebeck.

Utvärdera ert arbete

För att säkerställa ett bra arbetssätt bör styrelsen minst en gång per år ägna del av ett möte åt att utvärdera sina arbetsformer. Långa och många styrelsemöten är ofta en signal om att styrelsearbetet kanske inte bedrivs så effektivt som det kunde. Har vi rätt fokus? Finns det bra dokumentation? Ska hjälp med beslutsunderlagen köpas in och styrelsen diskutera beslutsförslaget i stället för att slita med själva underlaget? Hyser våra medlemmar tillit till oss och vårt arbete? Informerar vi medlemmarna bra och i tid, samt ger vi dem chansen att påverka? Vad kan vi göra bättre? Bör vi upprätta en åtgärdsplan?

Fakta: 9 sätt att undvika jäv i styrelsearbetet

• Undvik närståendetransaktioner.
• Rotera uppgifter inom styrelsen.
• Årlig översyn av attestordning.
• Utvärdera styrelsens arbetsformer minst en gång per år.
• Ha alltid fasta styrelsearvoden.
• Se till att det alltid är minst två som arbetar med en upphandling.
• Arbeta fram ett ordentligt beslutsunderlag som hela styrelsen får ta del av innan upphandling görs.
• Kontrollera företagen som upphandlas genom att ta referenser, kolla att de har F-skatt och ansvarsförsäkring.
• Undvik förskott och betala gärna slutlikvid först efter slutbesiktning.