På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB
Dela

Så undviker ni jäv på stämman

Vid föreningsstämman är det inte lika vanligt med jäv som vid styrelsemöten. Men det kan förekomma och det är viktigt att veta hur regelverket ser ut.

Jäv på föreningsstämman gör att en medlem som är styrelseledamot inte får rösta när det gäller att bevilja honom eller henne ansvarsfrihet. Jäv föreligger också om det kommer upp en fråga på föreningsstämman som rör en enskild medlem, exempelvis någon som är skadeståndsskyldig gentemot bostadsrättsföreningen.

Medlemmen får då inte rösta, men får delta i diskussionen, framföra synpunkter och närvara vid omröstningen. Detsamma gäller om frågan rör talan mot någon annan än den aktuella medlemmen, men där medlemmen har ett väsentligt intresse i frågan som strider mot föreningens intresse.

Tips: Hitta opartisk mötesordförande

En fullmakt ändrar inte på förhållandet. Den person som har fullmakt att rösta för en person som är jävig, måste avstå från att rösta med stöd av fullmakten i den aktuella frågan.

− En jävssituation uppstår också om en person avgår som styrelseledamot på en föreningsstämma och sedan utses till revisor för nästkommande räkenskapsår. Jäv uppstår då eftersom den nytillträdde revisorn kommer att granska det arbete som är utfört under hans eller hennes tid som styrelseledamot, säger Charlotte Carlsson, förbundsjurist på HSB.

Hon understryker också att det är lämpligt att en person utanför styrelsen sitter som ordförande under stämman.

− Det är inget krav, men eftersom en stämmordförande kan styra både diskussion och omröstning och dessutom har utslagsröst är det bra om stämman utser någon utanför styrelsen. En av punkterna på årsstämman är ju ansvarsfrihet för styrelsen, säger Charlotte Carlsson.

Jäv med valberedning?

En vanlig fråga till HSBs jurister rör valberedningen. Kan exempelvis maken till en styrelseledamot ingå i valberedningen?

− Valberedningens arbete är inte reglerat i lag, och det föreligger därför inte jäv enligt lagens mening, men det är inte att rekommendera, säger Charlotte Carlsson.