På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Årsredovisning – så funkar det

Årsredovisningen ger information om bostadsrättsföreningens resultat och ekonomiska ställning. I årsredovisningslagen står vilka krav som ställs på årsredovisningens utformning.

Årsredovisning är en viktig informationskanal mot medlemmarna. Men även andra intressenter, som anställda, banker och myndigheter. Årsredovisningen är också en av de viktigaste informationskällorna för potentiella köpare. Här kan styrelsen ta tillfället i akt att berätta om vad man gjort under året och vad man avser att göra under kommande år. Årsredovisningen är offentlig och ska finnas tillgänglig för alla intresserade. 

Förvaltningsberättelsen

Förvaltningsberättelsen inleder årsredovisningen och förklarar i text vad som hänt under året. Här finns uppgifter om vilka som haft uppdrag i bostadsrättsföreningen och en redovisning av allt väsentligt som inträffat under eller efter räkenskapsåret. Förvaltningsberättelsen ska också innehålla fakta om fastighetens tillstånd, anställda, överlåtelser samt de aktiviteter som hållits inom bostadsrättsföreningen. Även framtida förväntad utveckling ska redovisas.

I en del bostadsrättsföreningar tar styrelsen chansen att berätta mer utförligt vad som hänt under året. Årsredovisningen är ju en skrift som når alla medlemmar. På så sätt blir årsredovisningarna en löpande ”uppslagsbok” över vad som hänt i bostadsrättsföreningen, något som nya medlemmar kan ha nytta av.

Underhållsplan

Framtida underhåll som behöver utföras finns specificerade i underhållsplanen som ofta redovisas i förvaltningsberättelsen. Där brukar styrelsen både skriva vilka underhållsåtgärder som har gjorts under verksamhetsåret och vad som behöver göras framöver. Stora investeringar kan påverka årsavgiften på sikt.

Resultaträkning

I resultaträkningen presenteras även föreningens driftkostnader och de bör hållas på en jämn nivå över åren. Låga driftkostnader är bra, både för föreningen och för medlemmarna, och tyder på en väl fungerande, eftertänksam styrelse och på en kostnadseffektiv förvaltning.

Balansräkning

Balansräkningen redovisar föreningens likvida medel, det vill säga hur mycket pengar föreningen har som är disponibla. Det ger en fingervisning om hur stabil föreningen är. Även vilka skulder föreningen har, hur stora de är jämfört med tillgångarna, samt en indikation på om föreningen är räntekänslig presenteras i balansräkningen. En lågt belånad förening med en låneportfölj som innehåller olika bindningstider för lånen innebär en lägre risk och lägre kostnader och därmed också en lägre avgift för medlemmen.