På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Bygglov - så funkar det

För vad behövs bygglov? Och hur ska en ansökan formuleras?
Vi reder ut begreppen.

Att det behövs bygglov för att uppföra en ny byggnad eller göra en tillbyggnad är allmänt känt. Men det kan också krävas bygglov om föreningen till exempel ska använda byggnaden till något annat, även om ni bara ska göra mindre justeringar. Det kan exempelvis vara att ändra från bostad till lokal, något som kallas ”väsentlig” förändring och som alltså kräver bygglov.

Till synes enkla förändringar som att glasa in uteplatser kan räknas som en tillbyggnad och kräva bygglov. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det ni ska göra kräver bygglov eller inte. Ta kontakt med byggnadsnämnden innan ni i föreningen börjar detaljplanera. Handläggningstiden varierar från kommun till kommun men beslut måste tas inom tio veckor från det att man har lämnat in en komplett ansökan. Bygglovet gäller i fem år från det datum då lovet trätt i laga kraft, det vill säga om ingen har överklagat beslutet inom tre veckor, och byggnadsarbetet måste påbörjas inom två år.

För att få starta ombyggnationen krävs även ett startbesked från kommunen.

För att säkerställa att ombyggnaden eller renoveringen följer de lagar och regler som finns, granskar handläggare på kommunen de tekniska lösningar som styrelsen har valt. Det kan handla om material som är brand- eller miljöfarligt och som inte får användas eller att lägenheter är tillgänglighetsanpassade.

Byggnationer och så även ombyggnationer är föremål för en mängd olika regler – ett regelverk som det kan vara svårt att sätta sig in i. Felaktiga bedömningar kan stå både föreningen och föreningsstyrelsen dyrt. Kontakta alltid din kommuns byggnadsnämnd och ta reda på vilka regler som gäller i ert område. Boverkets byggregler, BBR, finns att ladda ner på Boverkets hemsida.

Kom också ihåg att om en bostadsrättshavare får tillåtelse av styrelsen att vidta till exempel en tillbyggnad, är det viktigt att villkora tillståndet med att bostadsrättshavaren ansöker om bygglov (om så krävs) och även tar kostnaden för detta.

För större ingrepp som att bygga balkong eller ta hål i en bärande vägg kan det vara lämpligt att bostadsrättshavaren och föreningen ingår ett separat avtal som reglerar ansvaret för denna åtgärd. HSBs jurister kan bistå med stöd i upprättandet av en sådan överenskommelse.