På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB
Dela

Direktdemokrati och mångfald ökar medlemmarnas engagemang

Hur kan en styrelse engagera medlemmarna och få fler att ställa upp som förtroendevalda? Och vad innebär mångfald i styrelsen? Tina Mansson Söderlund, ordförande i HSB Södra Norrland, ger sin syn på saken.

Föreningsliv är en grundbult i det demokratiska samhällsbygget. Men på många håll minskar intresset för att bli förtroendevald.

– Det gäller tyvärr även bostadsrättsföreningar. Men det finns undantag och vi försöker nu sprida goda exempel från dem, säger Tina Mansson Söderlund, som själv har lång erfarenhet som förtroendevald.

Som nybliven bostadsrättsägare blev hon styrelseledamot, senare ordförande och nominerades så småningom till HSB Gävleborgs regionstyrelse. Efter fusionen med HSB Mitt blev hon ordförande för HSB Södra Norrland. Hon är dessutom vice ordförande i sin bostadsrättsförening och ledamot i HSB Riksförbunds valberedning.

– Valberedningen är nyckeln till en fungerande styrelse. I brf:er kan tillsättningen av valberedning ibland bli styvmoderligt behandlad och då blir resultatet därefter.

Visa vilka utbildningar som finns

En aktiv styrelse, direktdemokrati med omröstningar och digitaliseringen ökar chanserna att få fler medlemmar att engagera sig, menar Tina Mansson Söderlund, som också tycker det är viktigt att förmedla att föreningsliv faktiskt är mer roligt än betungande.

– Tona ner kompetenskrav kopplat till fastighetsskötsel och lyft istället fram kvalifikationer som samarbetsförmåga och social kompetens. Man ska givetvis förmedla vad ett uppdrag innebär, men också visa att det finns utbildningar inom HSB för alla förtroendeuppdrag.

– Ett tips för ökat engagemang är att besöka nyinflyttade, lyfta fram HSBs värdegrund och den kooperativa idén och beskriva hur ni jobbar i föreningen. Styrelsen bör löpande informera om olika frågor och låta medlemmarna rösta – där öppnar digitala kanaler upp för nya möjligheter. I en brf där jag tidigare bodde fick alla barn ge förslag på hur utomhusmiljö och lekplatser kunde förbättras. Då blev även föräldrarna intresserade och barnen fick uppleva hur direktdemokrati fungerar.

"Mångfald är viktig"

En välfungerande styrelse ska helst spegla medlemmarnas sammansättning, anser Tina Mansson Söderlund.

– Mångfald är viktig. Om styrelseledamöter är för lika varandra i åsikter och kunskap kan man missa viktiga aspekter. Ju fler vinklingar det är i en diskussion, desto mer välgrundade blir besluten. Men inget hindrar givetvis att kloka förtroendevalda kan representera annan ”grupp” än sin egen.