På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB
Dela

Dyrare och tuffare regler på grund av klimatet

Översvämningar till följd av plötsliga ­skyfall är den typ av naturskada som kostat ­försäkringsbolagen mest under senare år. Det finns stor risk att klimatförändringarna resulterar i höjda premier och i framtiden kanske vissa fastigheter inte ens går att ­försäkra.

Rekordåret 2014 noterade den svenska försäkringsbranschen fler än 18 000 översvämningsskador i Sverige. Kostnaderna uppgick till 900 miljoner kronor.

− Tidigare oroades man mest över översvämningar i samband med stigande vattennivåer i sjöar och vattendrag, men vi ser att de plötsliga skyfallen utgör ett betydligt större problem, säger Staffan Moberg, jurist på branschorganisationen Svensk Försäkring.

− Vi har bara fört fullständig statistik sedan 2011, men känslan är att översvämningsskadorna ökat under de senaste 20 åren, även om variationerna är stora år från år. Och fler skador kommer det att bli om man inte arbetar förebyggande, konstaterar han. 

Situationen har inte blivit bättre av att städerna förtätas, vilket i praktiken inneburit att gamla grönytor bebyggts och asfalterats. Därmed minskar möjligheterna för vattnet att rinna undan vid häftiga regn. Baktrycksskador, det vill säga när vatten trycks upp genom golvbrunnar i källare, har också blivit vanligare.

Utvecklingen riskerar att leda till höjda försäkringspremier, både vad gäller fastighetsförsäkringar och hemförsäkringar.

− Premierna följer skadeutfallet, det vill säga, man tittar på historien. Fler skador höjer med andra ord premierna, säger Staffan Moberg.

Han påpekar också att det finns möjligheter för försäkringsbolagen att neka försäkring.

− Försäkringarna gäller ’plötsliga och oförutsedda händelser’. Om en fastighet upprepade gånger råkar ut för samma typ av skada får man göra en individuell bedömning. Det är upp till fastighetsägaren att vidta nödvändiga åtgärder så att en och samma typ av skada inte återkommer. 

På lång sikt ser Staffan Moberg också att vissa fastigheter över huvud taget inte kommer att gå att försäkra.

− Det gäller framför allt bebyggelse nära våra kuster. Ingen vet hur mycket havsvattennivåerna kommer att stiga, men om 100 år är det troligen omöjligt att försäkra de mest kustnära husen.