Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Fastighetsägaransvar: Tydligt ansvar leder till det goda boendet

Det fastighetsägaransvar som vilar på styrelsen i en bostadsrättsförening behöver varken vara betungande eller extremt tidskrävande. Det finns hjälp att få.

Ekonomi och underhåll. Miljö och allmän trivsel. Tillsyn och säkerhet. Styrelsen i en bostadsrättsförening har ett stort och omfattande ansvar som dessutom kan omfatta ett arbetsgivaransvar i den händelse föreningen har personer anställda och ett ansvar som hyresvärd ifall föreningen hyr ut lägenheter och lokaler. Sammantaget kallas detta för fastighetsägaransvaret och är reglerat i olika lagar och förordningar.

− Många skräms av ansvaret och tycker att det är tidskrävande och betungande med styrelsearbetet. Själv anser jag att det är positivt att ansvaret är så tydligt och brett – det leder ju till det goda boendet, säger Jimmy Bergman, förvaltningschef i HSB Södertörn.

Han betonar att kontinuerlig utbildning av styrelsemedlemmarna är grundläggande för ett bra styrelsearbete.

− Styrelsen bör ha en plan för utbildning och uppdatering av kunskaperna. Då får man grepp om vad fastighets­ägaransvaret innebär och kan förstå de erbjudanden om hjälp med arbetet som finns att få, säger Jimmy Bergman.

För hjälp finns. HSBs fastighetsförvaltning kan hantera de flesta av de behov som bostadsrättsföreningar har, från ekonomi och administration till fastighetsservice och utemiljö.

− En förening kan antingen skriva avtal om hela paket eller välja efter behov från en palett av tjänster. Oavsett om det handlar om förvaltartjänster eller om ekonomi- och administrationstjänster har HSB hög kompetens och föreningen kan känna sig helt trygg, säger Jimmy Bergman.

− Vi kan hjälpa föreningarnas styrelser att uppfylla de krav som ställs på dem. Då blir det också lättare för styrelsemedlemmarna att se ansvaret som något positivt och inte som en börda.

Fakta: Fastighetsägaransvaret

• Som fastighetsägare ansvarar bostadsrättsföreningens styrelse för fastighetens tekniska standard och säkerhet samt för hälsan och säkerheten hos dem som bor, arbetar och vistas i och omkring fastigheten. Därtill kommer ansvaret att själv kontrollera att gällande bestämmelser följs – den så kallade egenkontrollen.

• Skötseln av en bostadsrättsföre­ning omfattas av ett flertal lagar och förordningar, bland annat Bostadsrättsförordningen, Förordningen om ekonomiska föreningar, Miljöbalken, Bokföringslagen och Årsredovisningslagen.

Fakta: Exempel på HSBs erbjudande

Fastighetsförvaltning – fastighetsförvaltaren fungerar som styrelsens förlängda arm, har koll på myndighetskrav, hjälper till med avtal och ser till att leverantörer uppfyller avtalen. Fastighetsförvaltaren arbetar vidare fram beslutsunderlag, åtgärdsförslag och vägleder styrelsen till rätt beslut. Styrelsens beslut verkställs sedan av fastighetsförvaltaren.

Ekonomisk förvaltning – hjälp med bland annat fakturering, budget, bokslut och årsredovisning samt med bankkontakter.

Fastighetsservice – hjälp med energioptimering, byggnadsarbeten och besiktning.

Tjänster rörande utemiljö – utför markskötsel, trädgårdsskötsel, snöröjning och halkbekämpning samt besiktning av lekplatser.

Boendesocialt stöd – erbjuder stöd, konflikthantering och medling.