På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB
Dela

Fastighetsägaransvar: Tydligt ansvar leder till det goda boendet

Det fastighetsägaransvar som vilar på styrelsen i en bostadsrättsförening behöver varken vara betungande eller extremt tidskrävande. Det finns hjälp att få.

Ekonomi och underhåll. Miljö och allmän trivsel. Tillsyn och säkerhet. Styrelsen i en bostadsrättsförening har ett stort och omfattande ansvar som dessutom kan omfatta ett arbetsgivaransvar i den händelse föreningen har personer anställda och ett ansvar som hyresvärd ifall föreningen hyr ut lägenheter och lokaler. Sammantaget kallas detta för fastighetsägaransvaret och är reglerat i olika lagar och förordningar.

− Många skräms av ansvaret och tycker att det är tidskrävande och betungande med styrelsearbetet. Själv anser jag att det är positivt att ansvaret är så tydligt och brett – det leder ju till det goda boendet, säger Jimmy Bergman, förvaltningschef i HSB Södertörn.

Han betonar att kontinuerlig utbildning av styrelsemedlemmarna är grundläggande för ett bra styrelsearbete.

− Styrelsen bör ha en plan för utbildning och uppdatering av kunskaperna. Då får man grepp om vad fastighets­ägaransvaret innebär och kan förstå de erbjudanden om hjälp med arbetet som finns att få, säger Jimmy Bergman.

För hjälp finns. HSBs fastighetsförvaltning kan hantera de flesta av de behov som bostadsrättsföreningar har, från ekonomi och administration till fastighetsservice och utemiljö.

− En förening kan antingen skriva avtal om hela paket eller välja efter behov från en palett av tjänster. Oavsett om det handlar om förvaltartjänster eller om ekonomi- och administrationstjänster har HSB hög kompetens och föreningen kan känna sig helt trygg, säger Jimmy Bergman.

− Vi kan hjälpa föreningarnas styrelser att uppfylla de krav som ställs på dem. Då blir det också lättare för styrelsemedlemmarna att se ansvaret som något positivt och inte som en börda.

Fakta: Fastighetsägaransvaret

• Som fastighetsägare ansvarar bostadsrättsföreningens styrelse för fastighetens tekniska standard och säkerhet samt för hälsan och säkerheten hos dem som bor, arbetar och vistas i och omkring fastigheten. Därtill kommer ansvaret att själv kontrollera att gällande bestämmelser följs – den så kallade egenkontrollen.

• Skötseln av en bostadsrättsföre­ning omfattas av ett flertal lagar och förordningar, bland annat Bostadsrättsförordningen, Förordningen om ekonomiska föreningar, Miljöbalken, Bokföringslagen och Årsredovisningslagen.

Fakta: Exempel på HSBs erbjudande

Fastighetsförvaltning – fastighetsförvaltaren fungerar som styrelsens förlängda arm, har koll på myndighetskrav, hjälper till med avtal och ser till att leverantörer uppfyller avtalen. Fastighetsförvaltaren arbetar vidare fram beslutsunderlag, åtgärdsförslag och vägleder styrelsen till rätt beslut. Styrelsens beslut verkställs sedan av fastighetsförvaltaren.

Ekonomisk förvaltning – hjälp med bland annat fakturering, budget, bokslut och årsredovisning samt med bankkontakter.

Fastighetsservice – hjälp med energioptimering, byggnadsarbeten och besiktning.

Tjänster rörande utemiljö – utför markskötsel, trädgårdsskötsel, snöröjning och halkbekämpning samt besiktning av lekplatser.

Boendesocialt stöd – erbjuder stöd, konflikthantering och medling.