På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB
Dela

HSBs expert - så lyckas ni med styrelsens miljöarbete

Ett strukturerat miljöarbete ger många vinster, för både bostadsrättsföreningen, medlemmarna och miljön. Men hur gör man? Magnus Ulaner, miljöchef på HSB Riksförbund, ger tips på hur ni startar, genomför och följer upp ert arbete.

Kartlägg nuläget

Börja med att undersöka hur just er förening belastar miljön. Hur mycket energi använder ni, och vad har den för ursprung? Hur tar ni hand om medlemmarnas avfall eller avfall vid renoveringar? Vad köper ni in för tjänster och produkter? Vad bygger ni in för material i fastigheten när ni renoverar? Ju mer ni vet om hur er förening belastar miljön, desto större möjligheter har ni att aktivt göra något åt det.

Sätt upp mål

Bestäm vad ni vill uppnå inom vilka områden. Beskriv hur läget ser ut nu, till exempel hur många kilo av olika typer av avfall föreningen har per år eller månad. Sätt sedan ett mål på vad ni vill uppnå och när det ska vara klart. Miljömålen bör vara tydliga, specifika, mätbara och realistiska, till exempel att föreningen ska minska mängden avfall med ett visst antal kilo till ett visst datum. Formulera det gärna så att medlemmarna känner sig delaktiga och ser att de själva kan påverka utfallet. Ta gärna hjälp av er regionala HSB-förening.

Gör en policy

För att göra det ännu tydligare vad föreningen vill åstadkomma med miljöarbetet kan ni formulera en miljöpolicy där ni beskriver varför ni jobbar med frågorna, en kort beskrivning av er miljöpåverkan och vad ni vill åstadkomma. I HSBs normalstadgar i paragraf 2 om bostadsrättsföreningens ändamål finns formuleringen att bostadsrättsföreningen ska i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling. Utgå från denna formulering så är ni en god bit på väg.

Gör en handlingsplan

I handlingsplanen utgår ni från målen ni har satt och beskriver hur ni ska göra för att nå dem. Skriv vem som är ansvarig, vad som ska göras, när det ska vara klart och vilka resurser föreningen avsätter för att nå målet. Passa också på att koppla detta mot er underhållsplan, och komplettera den med åtgärder som har bäring på miljön, samt koppla åtgärder till budget.

Agera

Nu är det dags att genomföra handlingsplanen för att nå målen. Se till att informera medlemmarna om varför åtgärderna genomförs så att de förstår vad syftet är. Försök också att inkludera dem i arbetet, för det räcker inte att bygga ett nytt miljörum med bra möjligheter till källsortering om inte medlemmarna själva förstår nyttan med varför de ska källsortera.

Följ upp och informera

Följ upp målen. Fick ni det resultat som ni hade tänkt er? Blev ni klara i tid? Behöver ni ändra ert sätt att jobba? Följ upp de här frågorna löpande, och se också till att hålla medlemmarna informerade om vad ni uppnår. Börja sedan om med nya utmaningar, nya handlingsplaner och nya mål så kommer ni att göra en stor insats för både miljön och er förening.

Exempel på åtgärder

Det finns mängder med saker en bostadsrättsförening kan göra för miljön, men några exempel på åtgärder är:

• Se över energianvändningen.
• Ställ miljökrav på entreprenörer vid renovering.
• Se över utemiljön och se om den kan få en större biologisk mångfald och till exempel gynna bin och andra pollinerare.
• Är det dags att starta bilpool eller lådcykelpool i föreningen?
• Vad är förutsättningarna för att installera laddning för elbilar?

Tips!

Att göra investeringar för en bättre miljö är ofta även en investering i bättre ekonomi. Men det kan också öka trivseln och minimera risker. Till exempel vet vi att ett varmare klimat innebär mer nederbörd, och om vi alla anpassar utemiljönredan nu minskar risken att vi drabbas av kostsamma översvämningar framöver samtidigt som den blir trevligare att vistas i för medlemmarna.