Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

HSBs expert - så lyckas ni med styrelsens miljöarbete

Ett strukturerat miljöarbete ger många vinster, för både bostadsrättsföreningen, medlemmarna och miljön. Men hur gör man? Magnus Ulaner, miljöchef på HSB Riksförbund, ger tips på hur ni startar, genomför och följer upp ert arbete.

Kartlägg nuläget

Börja med att undersöka hur just er förening belastar miljön. Hur mycket energi använder ni, och vad har den för ursprung? Hur tar ni hand om medlemmarnas avfall eller avfall vid renoveringar? Vad köper ni in för tjänster och produkter? Vad bygger ni in för material i fastigheten när ni renoverar? Ju mer ni vet om hur er förening belastar miljön, desto större möjligheter har ni att aktivt göra något åt det.

Sätt upp mål

Bestäm vad ni vill uppnå inom vilka områden. Beskriv hur läget ser ut nu, till exempel hur många kilo av olika typer av avfall föreningen har per år eller månad. Sätt sedan ett mål på vad ni vill uppnå och när det ska vara klart. Miljömålen bör vara tydliga, specifika, mätbara och realistiska, till exempel att föreningen ska minska mängden avfall med ett visst antal kilo till ett visst datum. Formulera det gärna så att medlemmarna känner sig delaktiga och ser att de själva kan påverka utfallet. Ta gärna hjälp av er regionala HSB-förening.

Gör en policy

För att göra det ännu tydligare vad föreningen vill åstadkomma med miljöarbetet kan ni formulera en miljöpolicy där ni beskriver varför ni jobbar med frågorna, en kort beskrivning av er miljöpåverkan och vad ni vill åstadkomma. I HSBs normalstadgar i paragraf 2 om bostadsrättsföreningens ändamål finns formuleringen att bostadsrättsföreningen ska i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling. Utgå från denna formulering så är ni en god bit på väg.

Gör en handlingsplan

I handlingsplanen utgår ni från målen ni har satt och beskriver hur ni ska göra för att nå dem. Skriv vem som är ansvarig, vad som ska göras, när det ska vara klart och vilka resurser föreningen avsätter för att nå målet. Passa också på att koppla detta mot er underhållsplan, och komplettera den med åtgärder som har bäring på miljön, samt koppla åtgärder till budget.

Agera

Nu är det dags att genomföra handlingsplanen för att nå målen. Se till att informera medlemmarna om varför åtgärderna genomförs så att de förstår vad syftet är. Försök också att inkludera dem i arbetet, för det räcker inte att bygga ett nytt miljörum med bra möjligheter till källsortering om inte medlemmarna själva förstår nyttan med varför de ska källsortera.

Följ upp och informera

Följ upp målen. Fick ni det resultat som ni hade tänkt er? Blev ni klara i tid? Behöver ni ändra ert sätt att jobba? Följ upp de här frågorna löpande, och se också till att hålla medlemmarna informerade om vad ni uppnår. Börja sedan om med nya utmaningar, nya handlingsplaner och nya mål så kommer ni att göra en stor insats för både miljön och er förening.

Exempel på åtgärder

Det finns mängder med saker en bostadsrättsförening kan göra för miljön, men några exempel på åtgärder är:

• Se över energianvändningen.
• Ställ miljökrav på entreprenörer vid renovering.
• Se över utemiljön och se om den kan få en större biologisk mångfald och till exempel gynna bin och andra pollinerare.
• Är det dags att starta bilpool eller lådcykelpool i föreningen?
• Vad är förutsättningarna för att installera laddning för elbilar?

Tips!

Att göra investeringar för en bättre miljö är ofta även en investering i bättre ekonomi. Men det kan också öka trivseln och minimera risker. Till exempel vet vi att ett varmare klimat innebär mer nederbörd, och om vi alla anpassar utemiljönredan nu minskar risken att vi drabbas av kostsamma översvämningar framöver samtidigt som den blir trevligare att vistas i för medlemmarna.