På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Så gör ni en lyckad upphandling

Noggranna förberedelser är A och O när föreningen ska genomföra en upphandling inför en renovering. Här är det viktigaste att tänka på.

Bristfälliga förfrågningsunderlag ger bristfälliga anbud, vilket i sin tur kan leda till problem och missförstånd under renoveringens gång.

Den första frågan styrelsen bör ställa sig är om föreningen har de resurser som behövs för att genomföra en större upphandling. Bara för att kunna ställa de rätta kraven i förfrågningsunderlag, krävs det gedigen kunskap om byggnation och renovering. Om styrelsen dessutom är ovan vid avtalsskrivning i samband med upphandling, kan arbetet bli övermäktigt. Då kan det vara ett alternativ att anlita en extern projektledare från till exempel HSB som tar ansvar för hela ombyggnationen och hanterar alla kontakter med entreprenörer och myndigheter.

För att få de bästa villkoren och därmed förvalta föreningens egendom på bästa sätt, är det viktigt att förfrågningsunderlaget är så tydligt och genomarbetat som möjligt. Vad exakt vill föreningen ha utfört, till vilken standard och när i tid? Bristfälliga förfrågningsunderlag ger bristfälliga anbud, vilket i sin tur kan leda till problem och missförstånd under renoveringens gång.

Vem ansvarar för vad?

Ett förfrågningsunderlag för en större ombyggnation är omfattande. Det finns branschöverenskommelser med riktlinjer som kan vara bra att utgå från när man formulerar underlaget. Viktigt att tänka på är att gränsdragningen mellan olika entreprenörer kan vara svår – vem ansvarar för vad? Ju tydligare detta är reglerat i skrift och med ritningar redan i förfrågningsunderlaget, desto bättre.

Det finns inga lagkrav på att en upphandling måste ske i en bostadsrättsförening. En tumregel är dock att man bör ta in anbud från minst tre håll när det rör sig om en större renovering. Styrelsens ansvar är sedan att välja det som är bäst för föreningen utifrån pris, kvalitet och andra kriterier som till exempel miljöpåverkan.

Hur väljer man då vilka hantverkare och entreprenörer som ska tillfrågas om anbud?

Ett tips är att ta in referenser från andra bostadsrättsföreningar som redan har genomfört liknande renoveringar samt att rådfråga HSBs experter. Låt också gärna en jurist granska avtalet med entreprenören.

Viktigt att komma ihåg är att det inte bara är priset som är avgörande för val av entreprenörer. Det gäller att säkerställa att man får den kvalitet man har efterfrågat, även i kontakterna mellan föreningen och dess medlemmar och entreprenören. Tidsaspekten är också en viktig faktor. Allt för att störningarna ska bli så små som möjligt. Var också noga med att dokumentera hela processen och upprätta skriftliga avtal, som man kan falla tillbaka på vid en eventuell tvist. Följ upp processen och ombyggnationen med regelbundna besiktningar och kontroller. Och glöm inte att informera medlemmarna regelbundet om processen.

 

 

Bra kommunikation - vid renovering

Kommunikation mellan styrelse och medlemmar är viktigt under upphandlings-processen.
Läs mer om betydelsen av kommunikation vid renovering.