På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB
Dela

Säkerhet: Alerta grannar viktigare än larm

Många börjar tänka inbrottsrisk och säkerhet inför semesterresan. Men de tankarna bör finnas med året runt.

Mellan åren 2004 och 2013 ökade bostadsinbrotten i Sverige med 20 procent. Av alla bostadsinbrott sker 35 procent i flerfamiljshus och de inbrotten är, till skillnad från villainbrotten, tämligen jämnt fördelade över året (Källa: Grannsamverkan). 

− Säkerhetstänket bör inte begränsas till semestern utan finnas året runt, konstaterar Lennart Levander, säkerhetskonsult och tidigare polis. Han arbetar bland annat med brottsförebyggande frågor för Fastighetsägare i Järva, en förening för fastighetsägare i nordvästra Stockholm, där bland andra HSB ingår. Området Järva omfattar förorterna Hjulsta, Tensta, Rinkeby, Kista, Akalla och Husby.

För att skydda en fastighet mot inbrott gäller det att göra det så besvärligt som möjligt för tjuvar att ta sig in.

− Med låst port 24 timmar om dygnet och säkerhetsdörrar klass 3 till lägenheterna har man kommit långt. Det går att bryta sig igenom en säkerhetsdörr, men det tar tid och det orsaker mycket buller. En ytterdörr från 1960-talet bryter tjuven upp på två, tre sekunder och åstadkommer bara ett kort brakljud, säger Lennart Levander. 

För lägenheter och gemensamhetsutrymmen i markplan krävs extra insatser i form av brytskenor och lås på eventuella terrassdörrar och lås eller spärrar på fönstren. En fönsterspärr låser fönstren med en skruv och erbjuder ett ännu starkare skydd än ett lås.

Nyfikna och frågvisa grannar är också ett bra skydd och här kommer Grannsamverkan in i bilden. Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är, när den fungerar, en metod att minska vardagsbrottsligheten.

− Enbart skyltarna om Grannsamverkan har ingen effekt, det gäller att alla boende i området eller fastigheten är engagerade, gör de inbrottsförsvårande åtgärderna och tar ansvar. Att vara nyfiken och ha en aktiv grupp på exempelvis Whatsapp där man meddelar sig med grannar är bra, säger Lennart Levander.

Självklart ska det också vara svårt att bryta sig in i gemensamhetslokaler som tvättstuga, cykelrum och garage. Lennart Levander anser att bostadsrättsföreningen bör vara ”snål” med nycklar till dessa utrymmen.

− Om man inte håller efter de här utrymmena kan de lätt bli tillhåll. Gör årliga inventeringar av cykelrummet och begränsa tillgången på nycklar till dem som verkligen har behov av utrymmet. Ofta räcker det med en nyckel per hushåll till en källare – dit har man ju inte ärende dagligen.

En fråga som Lennart Levander ofta möter är om man bör installera larm.

− Ett bra inbrottsskydd och alerta grannar är betydligt viktigare än ett larm. Först när du skaffat dig ett gott skydd kan du toppa med ett larm.

Stoppa tjuven 5 tips till medlemmarna

• Informera grannarna om att ni reser bort. Om någon sköter blomvattningen under tiden, berätta vem det är och vilken bil vederbörande eventuellt anländer i.

• Berätta inte på sociala medier att ni är bortresta.

• Se till att det inte samlas post i brevlådan. Ställ av tidningen och lagra posten eller be någon tömma brevlådan varje dag.

• Sätt timer på lamporna så att de lyser kvällstid.

• Låt lägenheten se bebodd ut. Häng ut lite tvätt på balkongen och be någon sätta färska blommor i ett fönster.

Fler tips om skydd mot inbrott finns på www.samverkanmotbrott.se