Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

HSBs energiavtal sparar både pengar och energi

Minskade energikostnader, bättre kontroll på föreningens elanvändning och ökad komfort för de boende. Det är några av fördelarna med den nya tjänsten HSBs energiavtal. Brf Rud i Karlstad har sett över sin energianvändning och är nöjda med resultatet.
Brf Rud sparar både pengar och energi med HSBs energiavtal

HSB arbetar nationellt för att erbjuda den nya energitjänsten HSBs energiavtal som riktar sig till bostadsrättsföreningar som vill få bättre kontroll på sina energikostnader. Tjänsten går ut på att, med hjälp av HSBs energiexperter, analysera och kartlägga föreningens energiförbrukning och hitta åtgärder för att sänka kostnaderna.

– Tanken är att föreningen ska kunna få en garanterad besparing på minst tre procent utan att det ska behöva kosta dem mer än avgiften för tjänsten. Men i de flesta fall blir sänkningen betydligt mer än tre procent, säger Peter Persson, energikonsult, HSB Värmland.

Så går det till

1. Bostadsrättsföreningen tar del av avtalet


Det första som händer när en förening bestämt sig för att arbeta med HSBs energiavtal är att styrelsen får besök av HSBs energiexpert som informerar om tjänsten. En av de första föreningarna att skriva på var brf Rud i Karlstad som tecknade avtal för tre år sedan. 

– Vi var tvungna att göra något åt vår energisituation och såg många fördelar med att teckna avtalet. Dels skulle vi få hjälp att sänka våra energikostnader, dels skulle vi också få fri tillgång till experthjälp från HSB under hela avtalstiden. Det är värt mycket, säger styrelseordföranden Inga-Lena Söderström.


Förutom energikartläggning, åtgärdsprogram och konsultation ingår det också att HSBs energiexpert deltar vid cirka två styrelsemöten per år för att rapportera om framstegen och energibesparingarna. Det är även energiexperten som projektleder alla åtgärder som genomförs i föreningen.

2. Beslut och avtal

När föreningen har bestämt sig för att teckna HSBs energiavtal fattar de, tillsammans med HSB, ett beslut och upprättar ett avtal, som normalt sträcker sig över en femårsperiod. Därefter bestäms ett basår, som används som referens för att jämföra alla framtida siffror med under avtalstiden. För brf Ruds del innebar detta att de tecknade ett femårigt energiavtal med HSB, med 2011 som basår, och det inledande arbetet med att kartlägga föreningens energiförbrukning kunde dra i gång.

3. Grundläggande energiutredning

När avtalet är tecknat påbörjar HSB en grundlig energiutredning och besiktning där de går igenom alla de delar som påverkar föreningens energikostnader. En sådan kartläggning innehåller bland annat en genomgång av alla tariffer för elen, mätning av temperaturer i lägenheter och övriga utrymmen samt genomgång av allt från fläktar och radiatorer till styrsystem och belysning. I avtalet ingår att HSB ställer in de styrsystem som finns och optimerar dem. I andra hand föreslår HSB åtgärder som kräver större investeringar.

– Vi gör en noggrann genomgång av allt som påverkar föreningens energikostnader. Denna energiutredning pågår fortlöpande under hela avtalsperioden, säger Peter Persson.

4. Avstämning

När energiutredningen och kartläggningen är klar presenterar HSB förslagen över vilka energibesparande åtgärder som kan göras. Åtgärderna är kopplade till föreningens status och ekonomi. Vid ett startmöte tittar HSB och föreningen tillsammans på vad som är möjligt att genomföra och om de föreslagna åtgärderna krockar med andra inplanerade projekt, samt bestämmer var de ska börja.

Hos brf Rud visade det sig bland annat att temperaturen i lägenheterna var ojämn, att de hade överdimensionerade huvudsäkringar, vilket gav en onödigt hög fast avgift hos elleverantören. En annan felkälla var den höga elförbrukningen i föreningens varmgarage. Likaså hittade HSBs experter problem med trapphusbelysningen som var gammal och stod och brann i onödan långa tider. En annan energitjuv var husets vindar som var bristfälligt isolerade med kallras och värmeutsläpp som följd. HSB listade allt detta och en hel del andra problem samt gav förslag på åtgärder för att komma till rätta med dem.

5. Åtgärder startar

När åtgärdsplanen är spikad startar arbetet med att sänka föreningens energikostnader. Då är HSBs energiexperter involverade och behjälpliga löpande. För brf Rud innebär det att Peter Persson är på plats flera gånger i månaden och projektleder de olika renoveringsprojekten, men även att han förser föreningen med månatlig energistatistik med kommentarer. Ett par gånger om året är han dessutom med och presenterar pågående och avslutade åtgärder samt resultat på föreningens styrelsemöten.

– Utöver detta har föreningen fri tillgång till min experthjälp över telefon under hela avtalstiden, säger Peter Persson.

Brf Rud har under de tre år som avtalet har löpt genomfört flera av åtgärderna på HSBs lista.  Somliga har varit relativt enkla och gått att genomföra utan någon större kostnad, som att byta huvudsäkringar för att sänka den fasta elkostnaden. Andra har krävt större insatser, till exempel att tilläggsisolera vindarna i fastigheterna.

– Men det är väl investerade pengar. Nu har vi fått bort kallras och ökat temperaturen i taklägenheterna. Så vi har både sparat pengar och fått bättre komfort, säger Bo-Lennart Christensen, förvaltare i brf Rud.

6. Avtalsslut och framtidsplaner

När avtalstiden lider mot sitt slut diskuterar HSB och bostadsrättsföreningen tillsammans hur det fortsatta arbetet ska se ut. HSB erbjuder en fortsättning anpassad till föreningens behov.

Brf Rud har två år kvar på sitt avtal, men de har redan börjat fundera på framtiden. De tänker att samarbetet med HSB ska fortsätta.

– Då kanske vi inte har lika många akuta åtgärder, men vi kommer fortfarande behöva hjälp och stöd från HSB och deras energiexperter med exempelvis övervakning och konsultation. Dessutom dyker det alltid upp nya saker som kan åtgärdas, säger Bo-Lennart Christensen.