På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

HSBs energiavtal sparar både pengar och energi

Minskade energikostnader, bättre kontroll på föreningens elanvändning och ökad komfort för de boende. Det är några av fördelarna med den nya tjänsten HSBs energiavtal. Brf Rud i Karlstad har sett över sin energianvändning och är nöjda med resultatet.
Brf Rud sparar både pengar och energi med HSBs energiavtal

HSB arbetar nationellt för att erbjuda den nya energitjänsten HSBs energiavtal som riktar sig till bostadsrättsföreningar som vill få bättre kontroll på sina energikostnader. Tjänsten går ut på att, med hjälp av HSBs energiexperter, analysera och kartlägga föreningens energiförbrukning och hitta åtgärder för att sänka kostnaderna.

– Tanken är att föreningen ska kunna få en garanterad besparing på minst tre procent utan att det ska behöva kosta dem mer än avgiften för tjänsten. Men i de flesta fall blir sänkningen betydligt mer än tre procent, säger Peter Persson, energikonsult, HSB Värmland.

Så går det till

1. Bostadsrättsföreningen tar del av avtalet


Det första som händer när en förening bestämt sig för att arbeta med HSBs energiavtal är att styrelsen får besök av HSBs energiexpert som informerar om tjänsten. En av de första föreningarna att skriva på var brf Rud i Karlstad som tecknade avtal för tre år sedan. 

– Vi var tvungna att göra något åt vår energisituation och såg många fördelar med att teckna avtalet. Dels skulle vi få hjälp att sänka våra energikostnader, dels skulle vi också få fri tillgång till experthjälp från HSB under hela avtalstiden. Det är värt mycket, säger styrelseordföranden Inga-Lena Söderström.


Förutom energikartläggning, åtgärdsprogram och konsultation ingår det också att HSBs energiexpert deltar vid cirka två styrelsemöten per år för att rapportera om framstegen och energibesparingarna. Det är även energiexperten som projektleder alla åtgärder som genomförs i föreningen.

2. Beslut och avtal

När föreningen har bestämt sig för att teckna HSBs energiavtal fattar de, tillsammans med HSB, ett beslut och upprättar ett avtal, som normalt sträcker sig över en femårsperiod. Därefter bestäms ett basår, som används som referens för att jämföra alla framtida siffror med under avtalstiden. För brf Ruds del innebar detta att de tecknade ett femårigt energiavtal med HSB, med 2011 som basår, och det inledande arbetet med att kartlägga föreningens energiförbrukning kunde dra i gång.

3. Grundläggande energiutredning

När avtalet är tecknat påbörjar HSB en grundlig energiutredning och besiktning där de går igenom alla de delar som påverkar föreningens energikostnader. En sådan kartläggning innehåller bland annat en genomgång av alla tariffer för elen, mätning av temperaturer i lägenheter och övriga utrymmen samt genomgång av allt från fläktar och radiatorer till styrsystem och belysning. I avtalet ingår att HSB ställer in de styrsystem som finns och optimerar dem. I andra hand föreslår HSB åtgärder som kräver större investeringar.

– Vi gör en noggrann genomgång av allt som påverkar föreningens energikostnader. Denna energiutredning pågår fortlöpande under hela avtalsperioden, säger Peter Persson.

4. Avstämning

När energiutredningen och kartläggningen är klar presenterar HSB förslagen över vilka energibesparande åtgärder som kan göras. Åtgärderna är kopplade till föreningens status och ekonomi. Vid ett startmöte tittar HSB och föreningen tillsammans på vad som är möjligt att genomföra och om de föreslagna åtgärderna krockar med andra inplanerade projekt, samt bestämmer var de ska börja.

Hos brf Rud visade det sig bland annat att temperaturen i lägenheterna var ojämn, att de hade överdimensionerade huvudsäkringar, vilket gav en onödigt hög fast avgift hos elleverantören. En annan felkälla var den höga elförbrukningen i föreningens varmgarage. Likaså hittade HSBs experter problem med trapphusbelysningen som var gammal och stod och brann i onödan långa tider. En annan energitjuv var husets vindar som var bristfälligt isolerade med kallras och värmeutsläpp som följd. HSB listade allt detta och en hel del andra problem samt gav förslag på åtgärder för att komma till rätta med dem.

5. Åtgärder startar

När åtgärdsplanen är spikad startar arbetet med att sänka föreningens energikostnader. Då är HSBs energiexperter involverade och behjälpliga löpande. För brf Rud innebär det att Peter Persson är på plats flera gånger i månaden och projektleder de olika renoveringsprojekten, men även att han förser föreningen med månatlig energistatistik med kommentarer. Ett par gånger om året är han dessutom med och presenterar pågående och avslutade åtgärder samt resultat på föreningens styrelsemöten.

– Utöver detta har föreningen fri tillgång till min experthjälp över telefon under hela avtalstiden, säger Peter Persson.

Brf Rud har under de tre år som avtalet har löpt genomfört flera av åtgärderna på HSBs lista.  Somliga har varit relativt enkla och gått att genomföra utan någon större kostnad, som att byta huvudsäkringar för att sänka den fasta elkostnaden. Andra har krävt större insatser, till exempel att tilläggsisolera vindarna i fastigheterna.

– Men det är väl investerade pengar. Nu har vi fått bort kallras och ökat temperaturen i taklägenheterna. Så vi har både sparat pengar och fått bättre komfort, säger Bo-Lennart Christensen, förvaltare i brf Rud.

6. Avtalsslut och framtidsplaner

När avtalstiden lider mot sitt slut diskuterar HSB och bostadsrättsföreningen tillsammans hur det fortsatta arbetet ska se ut. HSB erbjuder en fortsättning anpassad till föreningens behov.

Brf Rud har två år kvar på sitt avtal, men de har redan börjat fundera på framtiden. De tänker att samarbetet med HSB ska fortsätta.

– Då kanske vi inte har lika många akuta åtgärder, men vi kommer fortfarande behöva hjälp och stöd från HSB och deras energiexperter med exempelvis övervakning och konsultation. Dessutom dyker det alltid upp nya saker som kan åtgärdas, säger Bo-Lennart Christensen.