På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB
Dela

Förvaltning: Styrelsen har alltid ansvaret

Bostadsrättsföreningens styrelse har ansvar för förvaltningen av föreningen och fastigheten. Styrelsen kan fritt bestämma om förvaltningen ska ske med hjälp av anställda, olika entreprenörer eller om en förvaltare ska anlitas. Oavsett vilket val man gör har styrelsen i slutänden alltid ansvaret för att arbetet blir gjort.

Enligt lagen om ekonomiska föreningar har en bostadsrättsförenings styrelse något som kallas vårdplikt. Det innebär att styrelsen har skyldighet att ”iaktta och skydda föreningens angelägenheter”.

− Styrelsen har hela ansvaret för att se till att det arbete som måste göras mellan stämmorna blir gjort på ett korrekt sätt, säger Klas Säve-Söderbergh, fastighetsjurist på HSB Riksförbund.

Han tror att variationen är stor när det gäller hur pass medvetna styrelseledamöter är över sitt ansvar och sina skyldigheter.

− HSB håller kurser i bland annat fastighetsägaransvar och de regionala HSB-föreningarna är väldigt måna om att nya ledamöter går kurserna så att de blir medvetna om vilket långtgående ansvar de har åtagit sig.

Kan en förening då lämna över ansvaret till en förvaltare?

− Det beror på hur avtalet är skrivet. Arbetsuppgifter går alltid att delegera, så styrelsens ledamöter behöver inte själva göra jobbet. Ansvaret ligger dock i någon mån kvar hos styrelsen. Styrelsen har alltid en skyldighet att följa upp det som förvaltaren gör, säger Klas Säve-Söderbergh.

Det är få bostadsrättsföreningar som kan hantera den löpande verksamheten helt på egen hand. I stället anlitar man en förvaltare, alternativt avtalar med fler olika entreprenörer som sköter exempelvis trappstädning och trädgårdsskötsel.

Alternativet att köpa tjänster av olika entreprenörer kan verka attraktivt, men då uppstår frågan vem som ska sköta upphandlingen, företräda föreningen, koordinera och kontrollera entreprenörernas arbete samt kontrollera att faktureringen är korrekt.

Lösningen för många bostadsrättsföreningar är därför att anlita en förvaltare som sköter alla dagliga frågor och fungerar som länk mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan medlemmarna, entreprenörer och leverantörer samt den administrativa förvaltningen.

Även den ekonomiska förvaltningen av en förening kan skötas externt, av HSB eller andra företag.

I de föreningar som anlitar en förvaltare länkar denne oftast samman den ekonomiska och fysiska förvaltningen. Dessutom hanterar vederbörande frågor som rör exempelvis trivsel och andrahandsuthyrningar. Förvaltaren bereder alla frågor som bör komma upp på styrelsemötena och gör därmed mötena mer effektiva och beslutsmässiga.

Förutom den fysiska och ekonomiska förvaltningen ingår underhåll och egenkontroll i styrelsens ansvar. Egenkontroll innebär att styrelsen ansvarar för att fastigheten är säker ur olika aspekter.

Det kan handla om att man bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete, att man har mätt radonhalten i huset och att man har minimerat risken för legionella. Allt sådant måste man kunna dokumentera inför myndigheterna och brister kan få enorma konsekvenser, både för den som drabbas och för styrelsen.