På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Vem gör vad i en styrelse?

Känner du dig osäker på vad styrelserollerna innebär? Här är en grundkurs i respektives uppgifter.

Hur går rollfördelningen till?

En styrelse ska ha minst tre medlemmar och dessa utses på föreningsstämman efter förslag från valberedningen. Rollerna fördelas antingen där eller på ett separat styrelsemöte, allt enligt föreningens stadgar. Enligt lag krävs en ordförande, övriga befattningar framgår av stadgarna. Styrelsen väljs för en bestämd tidsperiod, vanligtvis mellan ett och två men max fyra räkenskapsår.

Ordförande

Leder arbetet, bevakar att styrelsen sköter sig, kallar till sammanträden och ser till att de hålls på ett korrekt sätt och protokollförs. Ordföranden ser även till att besluten som fattas verkställs och har vid lika röstetal utslagsröst. Ordföranden har det yttersta ansvaret och kan ställas till svars.

Vice ordförande

När styrelsens ordinarie ordförande är frånvarande träder vice ordförande in och axlar dennes ansvar och utför dennes uppgifter. När ordinarie ordförande finns tillgänglig fyller den vice ordförande samma funktion som övriga ordinarie ledamöter.

Ekonomiansvarig

Ser till att föreningens ekonomi sköts på rätt sätt och ansvarar bland annat för bokföring, budgetförslag och bokslut. Kassören har många viktiga uppgifter och en del föreningar väljer att lägga ut dessa externt. I de fallen fungerar styrelsens ekonomiansvarige som länk mellan den externa och styrelsen.

Sekreterare

Sekreteraren har en administrativ roll och har vissa specifika uppgifter. Bland dessa ingår att förbereda styrelsesammanträden och föreningsstämmor, att föra protokoll, att få dessa undertecknade och att förvara föreningens viktiga dokument på ett säkert sätt.

Ledamöter (ordinarie)

Fungerar som ett stöd för ordföranden och utför de uppgifter som delegeras. HSB erbjuder medlemsförmånen HSB-ledamoten. Det är en av HSB utsedd ledamot med syfte att stötta styrelsen i det löpande arbetet. Kontakta er regionförening för mer information om förmånen.

Suppleant

En suppleant fungerar som en reservmedlem i styrelsen. Om en styrelseledamot inte kan fullfölja sina uppgifter kliver suppleanten in och tar över deras uppgifter. I en del föreningar behöver suppleanterna inte delta under styrelsens sammanträden, det är föreningens stadgar som avgör det.

Styrelsestöd från HSB

Styrelsearbetet är inte alltid enkelt och ansvaret vilar tungt på en ibland helt oerfaren styrelse. Då är det bra att känna till att HSB erbjuder olika former av styrelsestöd. Genom medlemskapet i HSB får föreningar tillgång till en "HSB-ledamot" som fungerar som en coachande ordinarie ledamot. 

I medlemskapet ingår också utbildningar och viss styrelserådgivning. Föreningar som behöver extra stöd och avlastning kan naturligtvis få hjälp med det också.