På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

HSB i Almedalen 2016: Resurssvaga hushåll i fokus för bostadspolitiskt samtal

Hur ska fler få råd att skaffa en bostad? Den frågan stod på agendan under HSBs och Swedbanks paneldebatt Hushåll och sparande hänvisas till dyra boendeformer- hur bryter vi mönstret?

Hur kan vi bygga bostäder som medelinkomsttagare och hushåll med svaga inkomster har råd med? Och hur kan vi skapa en sundare sparandekultur och realistiska möjligheter för unga att ta sig in på bostadsmarknaden? De frågorna stod på agendan under HSBs och Swedbanks välbesökta paneldebatt under Almedalsveckan.

"Sparkulturen behöver förbättras"

Med 350 000 unga vuxna som saknar bostad och ett stort antal nyanlända som behöver bostäder, är frågan brännande; hur ska fler få råd med en bostad? Panelen bestående av Sanna Edling HSB Projektpartner, Arturo Arques Swedbank, Lennart Weiss Veidekke, Emil Källström (C), Nooshi Dadgostar (V) och Lars Eriksson (S) belyste frågan med olika infallsvinklar.
Sanna Edling slog ett slag för bosparande och fick där medhåll från Arturo Arques.

– Sparkulturen behöver förbättras och hushållen måste ha incitament att spara. Därför måste sparande öka i samma takt som prisutvecklingen på bostäder, underströk Arturo Arques som också vill se fler utländska aktörer på den svenska byggmarknaden för att pressa produktionskostnaderna.

– Genom att HSB nu satsar på HSB100 med inriktning på medelinkomsttagare, kommer många fler att få möjlighet att spara till en insats till en bostad, sade Sanna Edling.

Sverige kan lära av Norge

Lennart Weiss menade att det grundläggande problemet är finansieringen av bostäder.

– Vi har ingen bostadspolitik som stöttar hushållen. I andra länder är staten med och delar på risken med nyinvesteringar i bostadssektorn. Där har Sverige en del att lära av Norge och deras modell för startlån till nyetableringar på bostadsmarknaden.
Emil Källström beklagade att de bostadspolitiska samtalen inte nådde ända fram och menade att det är lång väg kvar till en bred politisk överenskommelse om bostadsfrågan.

– Det krävs grundläggande reformer om vi ska komma någon vart. Många hinder och kostnader för ökat byggande har politiker själva satt upp. Vi borde också se över nyttjandet av det befintliga bostadsbeståndet.

22 punkter en grund för förändring

Nooshi Dadgostar efterlyste en utjämning av skillnader mellan hyresrätt och det ägda boendet.

– Se över ränteavdraget och ta bort ROT-avdraget och lägg pengarna på nyproduktion. Reglerna för andrahandsuthyrning bör skärpas och även reglerna för hyreshöjningar efter en renovering. Det behövs också riskkapital till byggsektorn.

Lars Eriksson menade att allt trots inte är nattsvart och att det finns flera kommuner som är lysande exempel när det gäller att tillgodo se efterfrågan på bostäder.

– Se bara på Sundbyberg och Linköping, de har modeller för hur det kan gå till. Men staten måste också ta sitt ansvar genom satsningar på infrastruktur som är grunden för byggande. Och när det gäller de bostadspolitiska samtalen tror jag att en bra grund är lagd med de 22 punkter man kom fram till. De har gett regeringen en bra bild och gör att sannolikt går att lägga förslag för att komma framåt i bostadsfrågan.

Se filmen från seminariet