Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Visselblåsarsystem och process

HSBs gemensamma visselblåsarsystem är till för att anonymt rapportera misstänkta oegentligheter inom hela HSB. Det vill säga alla bolag, regionala föreningar och bostadsrättsföreningar som verkar under HSBs varumärke.

Med utgångspunkt i HSBs grundläggande värderingar ligger det i HSBs intresse att verksamhetsskadliga företeelser kommer fram i ljuset och kan hanteras. HSB Riksförbunds HR-chef, Laurence Howard, är processansvarig för visselblåsarsystemet.

 Vi inför nu ett gemensamt visselblåsarsystem och process för hela HSB för att förebygga och minimera risken för skada på enskild individ, HSBs varumärke och verksamhet. Det är viktigt att vi har ett tillförlitligt system och effektiv process för hur vi fångar upp och hanterar misstankar om allvarliga oegentligheter.

Hur lämnar jag en anmälan?

E-post: hsb.claimdesk@se.pwc.com
Post till postadress: Claimdesk PwC, 113 97 Stockholm. Märk innehållet i brevet med ”HSB”.

Vad ska en anmälan innehålla?

För att HSB på bästa sätt ska kunna hantera anmälan ska det i anmälan anges

 1. Vem tipset berör
 2. Vilken organisation, eller del av organisation som tipset berör
 3. En beskrivning av misstanke om allvarliga oegentligheter

Tips! Kontaktuppgift kan med fördel lämnas i tipset i syfte att underlätta kommunikation mellan tipsaren och PwC för exempelvis uppföljningsfrågor. Inlämnade kontaktuppgifter, avsändarinformation eller e-postadress kommer inte att förmedlas till HSB om så ej uttryckligen önskas av tipsaren.

Vem kan anmälas?

Medarbetare eller förtroendevalda inom HSB kan rapporteras.

Vilka situationer kan anmälas?

Anmälan som görs genom visselblåsarsystemet ska handla om misstanke om allvarliga oegentligheter som exempelvis förskingring, bokföringsbrott, mutor och korruption, trolöshet mot huvudman eller någon i ledande position som allvarligt missbrukar sin ställning med mera.

Visselblåsarsystemet ska inte användas i situationer som gäller mindre allvarliga verksamhetsproblem eller arbetsmiljöproblem. Det ska inte heller användas som en reklamationskanal för medlems- eller kundärenden. I dessa fall ska HSBs ordinarie rapporteringskanaler och kontaktvägar användas.

Hur hanteras anmälan?

Du som tipsare är alltid anonym gentemot HSB, all inrapportering hanteras via extern tredje part, PwC. Innan HSB får anmälan har den anonymiserats av PwC

Anonymiserade tips/anmälningar som lämnats via visselblåsarsystemet inkommer samtidigt till samtliga fyra personer i HSBs särskilda whistleblower-grupp. Tipset fångas av processansvarig och bedöms utifrån om det hör hemma i HSB Riksförbund med dotterbolag eller i en regional HSB-förening.

Vad som händer sedan kan du läsa om i grundprocessen för hur tips/anmälningar hanteras inom HSB.

Vilka ingår i HSBs whistleblower-grupp?

Följande funktioner på HSB Riksförbund ingår i whistleblower-gruppen, inom parentes anges nuvarande person på respektive funktion:

 • Ordförande (Anders Lago)
 • Kommunikationschef (André Johansson), kommunikationschefen ingår även i HSB Riksförbunds krisgrupp
 • HR-chef (Laurence Howard)
 • Chef avdelningen juridik (Mattias Berlin)

HSB Riksförbunds HR-chef är processansvarig för visselblåsarfunktionen i HSB.

Vad har PwC för roll?

PwC ska som tredje part ta emot, granska och administrera samt anonymisera visselblåsar-tipset innan det skickas till HSB för vidare hantering och handläggning. PwC står för all kommunikation med tipsaren i de fall kommunikation möjliggörs. Önskar tipsaren direkt kommunikation med HSB bör så uttryckas i tipset. Beslut om utredning eller andra lämpliga åtgärder till följd av tipset tas inte av PwC utan av HSB.