Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Välkommen till HSB Riksförbund

Vanliga kontakter med HSB Riksförbund

Välkommen till HSB Riksförbund

Postadress 
Box 8310
104 20 STOCKHOLM

Besöksadress 
Fleminggatan 18, Stockholm

Leveransadress 

Schelegatan 23​
Fakturaadress
HSB Riksförbund ek förening
FE 11124
838 82 FRÖSÖN
Märke: xx-xxxx-xxx

(fakturan måste märkas med korrekt nummer - kontakta HSB Riksförbund för att få detta.)

Telefon och e-post 
Tel: 010-442 03 00 (vxl)

E-post: info@hsb.se

E-post till personer: fornamn.efternamn@hsb.se

HSB Riksförbund arbetar med och samordnar de övergripande frågorna i HSB. För frågor som rör det nära boendet och den nära förvaltningen hänvisar vi till den regionala HSB-föreningen.

Ordförande

Ledning HSB Riksförbund

Koncernchefer

Juridik och Medlem - HSB Riksförbund

Kommunikation och opinion

Ekonomi och Ägarstyrning - HSB Riksförbund

HR Koncern