Goda exempel från HSBs hållbarhetsarbete

Inom hela HSB pågår initiativ som på olika nivåer stöttar vårt hållbarhetsarbete. Vi tror på att arbeta långsiktigt och systematiskt och med många lösningar för att nå ett gott resultat. Här hittar du ett urval av goda exempel utifrån HSBs fokusområden.
Vy över sedumtak i HSB brf Blanka

HSB Göteborg: Brf Blanka bäst på hållbarhet inom HSB

HSB brf Blanka i Lindholmshamnen i Göteborg fick högst hållbarhetsindex av alla HSBs inflyttningsklara projekt under 2021. Nyckeln till framgång var bland annat ett väl sammansatt projektteam och t...

HSB Malmö: Klimatneutralt byggande och förvaltning före 2030

Kan Malmö lyckas uppnå en klimatneutral bygg- och anläggningssektor inom en tioårsperiod? Ja, det är målet för aktörerna i Lokal Färdplan Malmö, LFM30, som HSB Malmö är en del av.

Fasad hos HSB brf Varvet-Hägern är en av Luleås största bostadsrättsföreningar

HSB Norr: Åtgärdsplanen som sparar energi och kostnader

HSB brf Varvet-Hägern är en av Luleås största bostadsrättsföreningar. De genomför ett stort projekt med att byta tak, installera solceller och dessutom anlägga underjordiska sopsorteringsstationer....

HSB-föreningen Fjällnäset

HSB Stockholm: Ny klimatcertifiering för byggnader i drift

Nu är det inte bara nya hus som kan certifieras i hållbarhet – nyligen lanserades en miljöcertifiering för byggnader i drift av Sweden Green Building Council. HSB brf Fjällnäset var bland de första...

HSB Stockholm: Den största solcellsanläggningen i staden

Den största solcellsanläggningen hittills bland bostadsrättsföreningar i Stockholms stad är nu på plats hos HSB brf Tanto. Tanken är att solcellerna inte bara ska förse föreningen med hållbar el oc...

Sedumtak och solceller vid Turning Torso i Malmö

HSB Malmö: Turning Torso certifierad med Miljöbyggnad iDrift Silver

Turning Torso, Nordens högsta skyskrapa, är först ut av HSB Malmös befintliga byggnader att miljöcertifieras med Miljöbyggnad iDrift nivå Silver. Här finns också ett spännande projekt med solceller...

Skissbild över HSBs nya projekt: stadsdelen Skeppsbron i Jönköping

HSB Göta: Klimatförbättrad betong vid bygge av ny stadsdel

HSB Göta arbetar aktivt med att minska verksamhetens klimatpåverkan och ligger i framkant när det gäller användandet av klimatförbättrad betong. Byggnationen av stadsdelen Skeppsbron i Jönköping är...

Marianne Färlin, ordförande, och Rune Arvidsson, vice ordförande och vicevärd, är mycket nöjda över föreningens långsiktiga energieffektiviserande åtgärder.

HSB brf Guldsmeden: ”Vi bidrar till mindre klimatpåverkan”

Återvunnen värme och tilläggsisolering är vinnande drag när HSB brf Guldsmeden i Falköping arbetar långsiktigt för att minska sin inverkan på miljö och klimat. Det har dessutom minskat fjärrvärmeko...

Vy över fastigheterna i brf Skogen i Umeå

HSB Norr: brf Skogen sparar 1 000 000 kWh – varje år

FX-ventilation är svaret på hur brf Skogen i Umeå kan spara så mycket som 1 000 000 kWh och hundratusentals kronor varje år. – För något år sedan var denna lösning okänd för oss, men nu känns det ...