HSB Riksförbund – en gemensam resurs

HSB Riksförbund är den nationella och samordnande organisationen för HSB – en gemensam resurs där de regionala HSB-föreningarna är medlemmar och ägare.

Riksförbundets uppdrag är att stärka vår idé och skapa värde för HSB-föreningarna och dess medlemmar, utveckla HSBs gemensamma varumärke, stärka HSBs roll i samhället och på uppdrag av ägarna säkerställa effektivitet och hållbar tillväxt med fokus på medlem och kund.

På HSB Riksförbund arbetar ca 40 medarbetare som dagligen stöttar HSB-föreningarna genom att samordna och utveckla erbjudandet samt stärka HSBs varumärke och roll i samhället. HSB Riksförbund ägs av HSBs 27 regionala föreningar och har tre dotterbolag; bostadsutvecklingsbolaget HSB ProjektPartner AB, IT- och digitaliseringsbolaget HSB Affärsstöd AB och betaltjänstbolaget HSB Finansstöd AB. Läs mer om HSBs organisation.

Kontakta HSB Riksförbund

Presskontakt HSB Riksförbund