Utveckling och digitalisering med HSB Affärsstöd

HSB Affärsstöd är dotterbolag till HSB Riksförbund och har som uppdrag att utveckla och förvalta processer och IT-stöd som behövs för att skapa nytta och värde för kunder och medlemmar.

HSB Affärsstöd bildades i januari 2015 i syfte att stärka HSBs konkurrenskraft och ytterligare skapa nytta och värde för kunder och medlemmar. I dag är vi, med ca 75 medarbetare, HSBs nationella IT- och utvecklingsbolag och navet i HSBs digitala omställning. Bolaget är ett helägt dotterbolag till HSB Riksförbund och verkar med IT- och utvecklingsfokus tillsammans med HSB-föreningar och övriga HSB-bolag för att säkra HSBs fortsatt starka roll i framtiden. 

Vision
HSB Affärsstöd är HSB-föreningarnas strategiska partner i HSBs gemensamma omställning mot en innovativ och värdeskapande leverans och en modern kooperation.

Kontakta HSB Affärsstöd
För frågor om tjänsterna, vänligen kontakta din HSB-förening.

Så behandlas dina personuppgifter

Ledning HSB Affärsstöd