Välkommen till HSB Riksförbund

Vanliga kontakter med HSB Riksförbund

Välkommen till HSB Riksförbund

Postadress 
Box 8310
104 20 STOCKHOLM

Besöksadress 
Fleminggatan 41, Stockholm

Leveransadress 
Celsiusgatan 10, Stockholm

Fakturaadress
FE391
838 73 Frösön
(fakturan måste märkas med korrekt nummer
- kontakta HSB Riksförbund för att få detta.)

Telefon och e-post 
Tel: 010-442 03 00 (vxl)

E-post: info@hsb.se

E-post till personer: fornamn.efternamn@hsb.se

HSB Riksförbund arbetar med och samordnar de övergripande frågorna i HSB. För frågor som rör det nära boendet och den nära förvaltningen hänvisar vi till den regionala HSB-föreningen.

Ledning HSB Riksförbund

Medlem - HSB Riksförbund

Juridik och Medlem - HSB Riksförbund

Kommunikation och opinion

Marknad och kommunikation - HSB Riksförbund

Ekonomi och Ägarstyrning - HSB Riksförbund