GDPR

I den verksamhet som Brf Idrottstränaren bedriver behandlas diverse personuppgifter. Det är av största vikt att all sådan behandling utförs på ett korrekt sätt som inte riskerar att göra intrång i den personliga integriteten hos den vars personuppgifter behandlas.​

För att se till att detta upprätthålls samt att Brf Idrottstränaren följer GDPR-lagstiftningen har föreningen tagit fram dokument som beskriver dessa delar och hur föreningen behandlar dessa personuppgifter.