Aktiviteter

Flik 14

 

Studiecirklar

Det finns möjlighet att anordna studieverksamhet i föreningen. Det är fritt att välja studieförbund. Studieförbunden kan hjälpa till med idéer och kontakter med föreläsare. Det finns regler för hur många träffar och antal timmar som krävs för ersättning.

 

KUL-kommitté

Många bostadsrättsföreningar har en KUL-kommitté. Tanken med KUL-kommittén (KUL = Kultur, Utbildning, Lek) är att det ska ordnas evenemang för olika åldrar inom föreningen. Vill du engagera dig i KUL-kommittén kontakta styrelsen.

Version 2013-06-15