På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Styrelsearbetet blir enklare med rätt stöd

Som lekman i föreningens styrelse kan man knappast vara expert inom alla de områden som man kommer i kontakt med i sitt uppdrag – ekonomi, juridik och fastighetsskötsel. Men med rätt stöd kan styrelsearbetet bli både enkelt och smidigt. Och framförallt mycket roligare.
HSB stöttar styrelsen i arbetet

För att underlätta för styrelser runt om i landet har HSB Sveriges bredaste helhetsutbud av tjänster för bostadsrättsföreningar och kan hjälpa till med allt från ekonomisk administration till juridik och underhåll. Tjänsteutbudet varierar något i landets olika regioner, men några områden är övergripande och finns överallt. Dessutom kan HSB, med sin lokala närvaro, även skräddarsy lösningar för enskilda föreningar, exempelvis specialutbildningar i fastighetsförvaltning, juridiska tjänster och hyres- och avgiftsadministration.

Ekonomiska tjänster

I de ekonomiska tjänsterna ingår bland annat flerårsprognoser. Det innebär att HSB hjälper föreningen att planera för framtida händelser som kan få stora effekter för föreningens ekonomi. Prognosen kan till exempel visa hur resultatet och kassabehållningen utvecklas under en femårsperiod. Det gör att styrelsen i god tid kan planera för de framtida avgiftsförändringar som ett bra underhåll kräver.

Den kan också visa hur driftkostnaderna förväntas att utvecklas, vilket ger styrelsen en bild av hur mycket pengar som finns över till annat än drift. Flerårsprognosen innehåller även uppgifter om föreningens befintliga intäkter, kända förändringar, uppräkning av kostnader, effekten av investeringar och ombyggnationer samt kommande underhåll.

Juridiska tjänster

Ett annat område som kan kännas snårigt som lekman är juridiken. Här kan HSB stötta styrelsen med en rad olika tjänster, bland annat juridisk rådgivning, upprättande av avtal, biträde av styrelsen vid föreningsstämmor eller biträde i domstolar och i kontakt med myndigheter. Dessutom finns det ett antal juridikkurser att gå i HSBs regi.

För att förenkla styrelsearbetet ytterligare lanserade HSB för ett år sedan HSBs kod för bostadsrättsföreningar som är ett verktyg som är tänkt att hjälpa föreningen att få ordning och struktur i arbetet, och därmed skapa trygghet för medlemmarna. Med hjälp av koden kan de nämligen få bättre insyn och information om vad som händer i deras förening. I koden ingår även regler för hur och när information ska skickas ut till medlemmarna inför stämman, information om medlemmars rätt att lämna in motion, om att stämman ska fastställa en instruktion för valberedningen och att valberedningens förslag ska finnas med i kallelsen. Koden kompletterar lagstiftning, stadgar och andra regler genom att ge styrelsen en norm för hur de ska styra föreningen på ett bra sätt och med hög ambitionsnivå.

Fastighetsskötsel och underhåll

Ekonomi och juridik är två mycket viktiga parametrar i styrelsearbetet, men minst lika viktigt är arbetet med fastighetens underhåll. Att upprätta en underhållsplan är en uppgift som kräver en hel del tid och kunskap. För att underlätta det arbetet erbjuder vissa HSB-föreningar tjänsten "Underhållsplan online", ett webbaserat verktyg där man kan sortera och filtrera olika åtgärder efter system eller byggnadsdel för att få en bra överblick. Man kan också gå in på detaljnivå för alla åtgärder. Med ett kraftfullt simuleringsverktyg kan man flytta åtgärder framåt och bakåt i tiden, för att se hur det påverkar fondbehållning och avsättning. Det går också att göra snabba simuleringar vid budget- och prognosmöten samt själv välja vilka rapporter som ska skrivas ut.

Energitjänster

Energikostnaden är en av de största utgiftsposterna i föreningen och ett område där det finns en hel del pengar att spara. Det är dessutom ett relativt enkelt område för styrelsen att ta tag i på egen hand.

Med HSBs energitjänster kan styrelsen ta bättre kontroll över föreningens energiförbrukning. I tjänsteutbudet finns bland annat klimatavtal, driftstatistik, drift- och energioptimering, energiutredning samt termografering. Syftet med dessa tjänster är att hjälpa föreningen att sänka energikostnaderna och bli mer klimatsmarta, bland annat genom att ta kontroll över sin energiförbrukning, identifiera läckage samt justera och dokumentera energi- och klimatsystem så att de är inställda på en optimal nivå.

För mer information om HSBs tjänsteutbud.